produkty

Intelektualna.pl
Artykuł
26 06.2015
Artykuł
26.06.15

Możliwość żądania zapłaty trzykrotności wynagrodzenia w przypadku zawinionego naruszenia autorskich praw majątkowych niezgodna z Konstytucją

przez Anna Miszczak

W dniu 23 czerwca 2015 roku Trybunał Konstytucyjny (TK) rozpoznał skargę spółki UPC Polska dotyczącą art. 79 ust. 1 pkt. 3 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: PrAut.). Zgodnie z przywołanym przepisem, uprawniony którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone a naruszenie to jest zawinione, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu. Trybunał, w pięcioosobowym składzie, przychylił się do stanowiska skarżącej spółki uznając, że zaskarżony przepis narusza zasadę proporcjonalności i stanowi przejaw zbyt daleko idącej ingerencji w wolność majątkową.Czytaj więcej

Branża:

Artykuł
12 05.2015
Artykuł
12.05.15

Jan Paweł II politykiem?

przez Monika Ratajczak

Kilka tygodni temu, burzę w mediach wywołało wykorzystanie przez Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie, w związku ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi, wizerunku młodego papieża Jana Pawła II ubranego w garnitur oraz krawat na plakatach oraz billboardach stylizowanych na plakaty wyborcze. Plakaty zawierają hasła takie jak „Karol Wojtyła Twój kandydat w codziennych wyborach”, czy „Zawsze razem, nigdy przeciw sobie!”. Od razu pojawiły się głosy, iż powyższe może stanowić naruszenie wizerunku Jana Pawła II i tym samym jest „niedopuszczalne”. Czy możemy jednak mówić o naruszeniu wizerunku, skoro osoba zainteresowana zmarła? Czy wizerunek po śmieci osoby jest dalej chroniony? Kto jest uprawniony do dochodzenia ochrony wizerunku po śmierci danej osoby?Czytaj więcej

Branża:

Media&Marketing
Artykuł
26 03.2015
Artykuł
26.03.15

Sprawa ACI Adam czyli TSUE o użytku prywatnym

przez dr hab. Rafał Sikorski

Wniosek do TSUE o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym został złożony w związku ze sporem pomiędzy spółką ACI Adam oraz kilkunastoma innymi producentami lub importerami czystych nośników służących do zwielokrotniania utworów a Stichting de Thuiskopie - fundacją pobierającą opłaty od producentów lub importerów nośników służących do zwielokrotniania utworów – oraz SONT – fundacją ustalającą wysokość wskazanych powyżej opłat. Czytaj więcej

Branża:

IT&SOFTWARE
Artykuł
28 11.2014
Artykuł
28.11.14

Klauzule non - challenge

przez dr hab. Rafał Sikorski

Celem klauzul non-challenge jest zobowiązanie licencjobiorcy do niekwestionowania ważności praw własności intelektualnej chroniących dobra niematerialne udostępniane na podstawie umów licencyjnych. Tymczasem takie prawa powinny być „usuwane” z systemu po to, by nie ograniczać innowacyjności. Zasadniczo bowiem prawa własności intelektualnej korzystają przecież z domniemania ważności. Dopóki nie zostaną zatem unieważnione, mogą blokować prace nad nowymi rozwiązaniami. Z drugiej jednak strony, w przypadku niektórych umów transferu technologii, brak możliwości wprowadzenia takich klauzul do kontraktu mógłby również zniechęcać licencjodawców do udostępniania swoich rozwiązań.Czytaj więcej

Branża:

Innowacyjność
Artykuł
25 11.2014
Artykuł
25.11.14

Konferencja z okazji 20-lecia ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – czy system się rozpada?

przez Anna Milkiewicz

W dniu 20 listopada 2014 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się konferencja poświęcona podsumowaniu 20 lat obowiązywania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Pr.Aut.). w której wzięliśmy udział. Wypowiedzi wielu znamienitych osobistości były ciekawe, profesjonalne, czasem zadziwiające, a nawet innowacyjne.Czytaj więcej

Branża:

Artykuł
19 11.2014
Artykuł
19.11.14

Patenty istotne dla stosowania standardów (standard essential patents)

przez dr hab. Rafał Sikorski

Zjawisko standaryzacji jest zjawiskiem powszechnym, w szczególności w sektorze ICT (Internet and Communications Technology). O wartości technologii decyduje m.in. ilość jej użytkowników, gdyż w sektorze ICT bardzo silne są efekty sieciowe. Standaryzacja jest tu zatem procesem naturalnym i niezbędnym. Współcześnie standardy technologiczne wypracowywane są najczęściej w ramach organizacji standaryzacyjnych, a w procesach wyłaniania takich standardów uczestniczą przedsiębiorcy. Większość standardów jest złożona z szeregu rozwiązań, z których bardzo wiele chronionych jest prawami własności intelektualnej. Z tego powodu możliwość stosowania standardów uzależniona będzie od uzyskania praw do korzystania z rozwiązań chronionych patentami. Czytaj więcej

Branża:

IT&SOFTWARE Innowacyjność
Artykuł
14 11.2014
Artykuł
14.11.14

Humorystycznie w piątek, czyli czy charakterystyczna poza na zdjęciu może być chroniona prawem autorskim?

przez Anna Milkiewicz

Parę dni temu na stronie internetowej dziennika The Guardian pojawił się artykuł dotyczący pośladków znanej amerykańskiej celebrytki Kim Kardashian. Artykuł dotyczy potencjalnego naruszenia praw autorskich do wykonanych przez celebrytkę zdjęć jej pośladków w charakterystycznej pozie. Naruszenia praw miała dokonać niejaka Jen Selter, która zamieszcza podobne zdjęcia tej części swojego ciała na portalu Instagram.Czytaj więcej

Branża:

Media&Marketing

Oferta

Czy zastanawiałeś się nad ochroną własności intelektualnej w Twoim przedsiębiorstwie?

Zobacz

na co warto zwrócić uwagę.