produkty

Intelektualna.pl
Artykuł
19 11.2014
Artykuł
19.11.14

Patenty istotne dla stosowania standardów (standard essential patents)

przez dr hab. Rafał Sikorski

Zjawisko standaryzacji jest zjawiskiem powszechnym, w szczególności w sektorze ICT (Internet and Communications Technology). O wartości technologii decyduje m.in. ilość jej użytkowników, gdyż w sektorze ICT bardzo silne są efekty sieciowe. Standaryzacja jest tu zatem procesem naturalnym i niezbędnym. Współcześnie standardy technologiczne wypracowywane są najczęściej w ramach organizacji standaryzacyjnych, a w procesach wyłaniania takich standardów uczestniczą przedsiębiorcy. Większość standardów jest złożona z szeregu rozwiązań, z których bardzo wiele chronionych jest prawami własności intelektualnej. Z tego powodu możliwość stosowania standardów uzależniona będzie od uzyskania praw do korzystania z rozwiązań chronionych patentami. Czytaj więcej

Branża:

IT&SOFTWARE Innowacyjność
Artykuł
27 06.2014
Artykuł
27.06.14

Zasoby patentowe czyli tzw. patent pools - zagrożenie czy szansa na rozwój?

przez dr hab. Rafał Sikorski

W dzisiejszych czasach spotykamy się z coraz bardziej skomplikowanymi technologiami. Dawno minęły czasy, w których koło czy młotek są ponadczasowymi odkryciami. Obecnie do stworzenia danej technologii, potrzebne są rozwiązania na które udzielone są liczne, odrębne patenty. Aby ułatwić pracę naukowcom czy odkrywcom, tworzone są zasoby patentowe (tzw. patent pools). Są to pule patentów zarządzane zwykle przez jeden podmiot, który nimi administruje poprzez udzielanie licencji, pobieranie opłat licencyjnych czy też wypłacanie ich części uprawnionym z patentów.Czytaj więcej

Branża:

IT&SOFTWARE Innowacyjność
Artykuł
27 06.2014
Artykuł
27.06.14

Korzyści i zagrożenia związane z ustanawianiem standardów patentowych

przez dr hab. Rafał Sikorski

Trudno wyobrazić sobie dzisiaj funkcjonowanie wielu dziedzin gospodarki bez standaryzacji. W takich dziedzinach jak telekomunikacja czy elektronika ustalanie standardów technicznych stało się normą. Jednolite standardy techniczne umożliwiają współdziałanie urządzeń wytwarzanych przez różnych, często konkurujących ze sobą, producentów. Współcześnie standardy ustalane są najczęściej na forum organizacji standaryzacyjnych, których zasięg działania zwykle jest globalny. Czytaj więcej

Branża:

Innowacyjność
Artykuł
25 06.2014
Artykuł
25.06.14

Czy Unia Europejska chroni know - how?

przez dr Monika A. Górska, Jan Stranz

Chcąc dzisiaj odpowiedzieć na zadane w tytule pytanie, odpowiedź powinna być negatywna. Know – how, jeżeli jest chronione, to na podstawie przepisów wewnętrznych każdego państwa. Często pojawiającym się problemem na rynkach europejskich jest rozbieżność regulacji dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa – każde państwo posiada bowiem własne przepisy dotyczące know – how. Komisja Europejska, po licznych zmaganiach i trudnościach, opracowała jednak projekt odpowiedniej dyrektywy, która ma zmienić istniejący stan rzeczy.Czytaj więcej

Branża:

Innowacyjność
Artykuł
10 06.2014
Artykuł
10.06.14

Zasoby patentowe czyli tzw. patent pools - zagrożenie czy szansa na rozwój?

przez dr hab. Rafał Sikorski

W dzisiejszych czasach spotykamy się z coraz bardziej skomplikowanymi technologiami. Dawno minęły czasy, w których koło czy młotek są ponadczasowymi odkryciami. Obecnie do stworzenia danej technologii, potrzebne są rozwiązania na które udzielone są liczne, odrębne patenty. Aby ułatwić pracę naukowcom czy odkrywcom, tworzone są zasoby patentowe (tzw. patent pools). Są to pule patentów zarządzane zwykle przez jeden podmiot, który nimi administruje poprzez udzielanie licencji, pobieranie opłat licencyjnych czy też wypłacanie ich części uprawnionym z patentów.Czytaj więcej

Branża:

Innowacyjność

Innowacyjność

Audyt IP

Reprezentacja w sporach

Umowy

Transfer technologii i patent pools

Ochrona know-how