produkty

Intelektualna.pl

WSZYSTKIE PRODUKTY

Audyt IP

Wdrożenie RODO

Polityka Bezpieczeństwa

Umowy

Strategia ochrony wzoru

Transfer technologii i patent pools

Ochrona know-how

Obsługa wdrożeń informatycznych

Oznaczenia i Reklama Produktów

Merchandising

Audyt ochrony danych osobowych

Reprezentacja przed GIODO

Reprezentacja w sporach

Reprezentacja w sporach

Wynik sporu – tak sądowego czy z organami administracji publicznej - zależy od właściwych działań na etapie wstępnym, przed formalnym rozpoczęciem sporu, a także po wszczęciu postępowania. Pomoc prawnika może okazać się konieczna w szczególności w sprawach z zakresu praw własności intelektualnej, choćby z uwagi na złożoność tej materii i wciąż niezbyt duże doświadczenie właściwych organów w sprawach tego typu.

Co zyskasz dzięki temu?

Kiedy warto to zrobić?

jesteś zainteresowany? / masz pytania?