produkty

Intelektualna.pl
Artykuł
11 02.2020
Artykuł
11.02.2020

Klauzula porządku publicznego a rejestracja znaków nawiązujących do produktów wytwarzanych z konopi indyjskich

przez Michał Wojtkowiak

W wydanym niedawno orzeczeniu w sprawie Cannabis Store Amsterdam (sygn. T-683/18) Sąd Unii Europejskiej („Sąd”) wypowiedział się w przedmiocie zagadnienia istotnego z punktu widzenia każdego, kto rozważa zarejestrowanie znaku towarowego nawiązującego do produktów wytwarzanych z konopi indyjskich. Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku […]

Czytaj więcej

Branża:

Konkurencja
Artykuł
31 01.2020
Artykuł
31.01.2020

Czy odbiornik radiowy w wynajętym samochodzie przesądza o publicznym udostępnianiu utworów?

przez Natalia Chudzicka

Przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej kolejny raz rozbrzmiało pytanie dotyczące wykładni pojęcia „publicznego udostępniania” utworów chronionych prawnie. Dokładniej rzecz ujmując, Trybunał w najbliższej przyszłości rozważy czy wynajmowanie pojazdów wyposażonych w odbiorniki radiowe oznacza, że wynajmujący wspomniane pojazdy jest użytkownikiem dokonującym publicznego udostępniania w rozumieniu art. 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29[1] i art. 8 ust. 2 dyrektywy 2006/115[2]. Geneza zagadnienia Rozpatrywaną […]

Czytaj więcej

Branża:

Konkurencja
Artykuł
16 12.2019
Artykuł
16.12.2019

Jak daleko sięga ochrona oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia?

przez Łukasz Dutkowski

Oznaczenia geograficzne oraz nazwy pochodzenia, gwarantując jakość oraz określone właściwości produktów rolnych i spożywczych wynikające z ich powiązania z określonym miejscem, zyskują coraz większe znaczenie w obrocie gospodarczym. Z tego względu, zrzeszenia producentów używających oznaczeń geograficznych oraz nazw pochodzenia starają się uzyskać dla nich możliwie najszerszą ochronę prawną. Powyższe rodzi ryzyko powstawania licznych sporów dotyczących […]

Czytaj więcej

Branża:

Konkurencja
Artykuł
09 12.2019
Artykuł
09.12.2019

Packshoty nie są utworami. O przesłance twórczości w fotografii.

przez Ksenia Poczobut - Odlanicka

Niedawno opublikowany wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 23 października 2018 r., sygn. akt I ACa 125/18, przypomina o pewnej oczywistości, a mianowicie, że nie każda fotografia wykonana przez człowieka stanowi utwór w rozumieniu prawa autorskiego. Inaczej mówiąc, nie każda fotografia będzie korzystać z ochrony przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o […]

Czytaj więcej

Branża:

Media&Marketing
Artykuł
15 11.2019
Artykuł
15.11.2019

Nowela prawa własności przemysłowej rozszerza uprawnienia radców prawnych i adwokatów

przez Piotr Andrzejewski

W dniu 5 listopada 2019 r. prezydent podpisał ustawę nowelizującą prawo własności przemysłowej[1]. Wśród wprowadzanych przez nią zmian na szczególną uwagę zasługuje fakt rozszerzenia uprawnień przysługujących radcom prawnym i adwokatom w zakresie możliwości reprezentacji klientów w postępowaniach przed Urzędem Patentowym. Nowelizacja wprowadza też szereg zmian w zakresie odnoszącym się do patentów i wzorów użytkowych. Nadto […]

Czytaj więcej

Branża:

Konkurencja
Artykuł
07 11.2019
Artykuł
07.11.2019

Black Friday na wyłączność?

przez Natalia Chudzicka

W związku ze zbliżającym się tzw. Black Friday, wyznaczającym początek sezonu przedświątecznych wyprzedaży, następującym corocznie z końcem listopada, warto zwrócić uwagę na sprawę toczącą się obecnie przed niemieckim Federalnym Sądem Patentowym (Bundespatentgericht), która dotyczy zasadności unieważnienia prawa ochronnego na słowny znak towarowy „Black Friday”[1]. Pomimo że wskazana sprawa nie toczy się w Polsce, ani przed […]

Czytaj więcej

Branża:

Konkurencja
Artykuł
26 08.2019
Artykuł
26.08.2019

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zbada zarzuty Polski odnośnie nowej dyrektywy prawnoautorskiej

przez Julia Lewandowska

Dnia 12 sierpnia 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowana została skarga wniesiona 24 maja 2019 r. przez Rzeczpospolitą Polską przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej[1]. Dotyczy ona przepisów dyrektywy w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym[2] (dalej jako dyrektywa). Kwestie związane z dyrektywą poruszane były w ramach artykułów […]

Czytaj więcej

Branża:

Media&Marketing
Artykuł
01 08.2019
Artykuł
01.08.2019

O przedawnieniu roszczeń niepieniężnych z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy

przez Łukasz Dutkowski

W orzecznictwie i w doktrynie budzi wątpliwości kwestia terminu, od którego rozpoczyna się bieg przedawnienia roszczeń niepieniężnych w przypadku ciągłego (trwałego, a nie jednorazowego) naruszania prawa ochronnego na znak towarowy. W związku z tym, Sąd Apelacyjny w Warszawie skierował do Sądu Najwyższego pytanie prawne dotyczące powyższego zagadnienia[1]. Wspomniane pytanie prawne pojawiło się na bazie stanu […]

Czytaj więcej

Branża:

Konkurencja

Oferta

Czy zastanawiałeś się nad ochroną własności intelektualnej w Twoim przedsiębiorstwie?

Zobacz

na co warto zwrócić uwagę.