produkty

Intelektualna.pl
Artykuł
02 07.2020
Artykuł
02.07.2020

Istotne nowości w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej

przez Natalia Chudzicka

1 lipca 2020 r. weszła w życie wyczekiwana od dawna ustawa nowelizująca kodeks postępowania cywilnego. Wprowadza ona szereg istotnych zmian w zakresie postępowań dotyczących spraw szeroko pojętej własności intelektualnej („ustawa nowelizująca”). Celem nowelizacji było utworzenie wyspecjalizowanego systemu oraz zapewnienie jednolitości stosowania tych przepisów we wszystkich sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej. Dotychczas rozpatrywanie spraw z zakresu […]

Czytaj więcej

Branża:

 
Artykuł
18 05.2020
Artykuł
18.05.2020

Badanie przesłanek rejestracji trójwymiarowego znaku towarowego – na przykładzie kształtu Gömböc

przez Michał Wojtkowiak, Łukasz Dutkowski

W wydanym niedawno wyroku TSUE wypowiedział się na temat sposobu badania istnienia bezwzględnych przesłanek odmowy rejestracji trójwymiarowych znaków towarowych. Należy bowiem wspomnieć, że próba zarejestrowania znaku towarowego napotyka często na przeszkodę uniemożliwiającą przyznanie prawa ochronnego, leżącą jednak nie w prawach osób trzecich (wtedy mówilibyśmy o względnych przesłankach odmowy rejestracji), a w samym zgłaszanym oznaczeniu. Część […]

Czytaj więcej

Branża:

Konkurencja
Artykuł
20 04.2020
Artykuł
20.04.2020

Problem trollingu patentowego w czasie pandemii.

przez Natalia Chudzicka

Zmiany następujące w otaczającym nas świecie, związane z wykładniczym wzrostem liczby zakażeń wirusem COVID-19, stawiają przed prawem własności intelektualnej niespotykane na co dzień wyzwania. W tych szczególnych okolicznościach nowego znaczenia nabiera problem tzw. trollingu patentowego. Nie ma wątpliwości, że rozwój technologiczny wymaga wykorzystywania wcześniejszych zdobyczy naukowych, a podmioty, które coraz mniej wnoszą do świata nauki, […]

Czytaj więcej

Branża:

Innowacyjność
Artykuł
11 02.2020
Artykuł
11.02.2020

Klauzula porządku publicznego a rejestracja znaków nawiązujących do produktów wytwarzanych z konopi indyjskich

przez Michał Wojtkowiak

W wydanym niedawno orzeczeniu w sprawie Cannabis Store Amsterdam (sygn. T-683/18) Sąd Unii Europejskiej („Sąd”) wypowiedział się w przedmiocie zagadnienia istotnego z punktu widzenia każdego, kto rozważa zarejestrowanie znaku towarowego nawiązującego do produktów wytwarzanych z konopi indyjskich. Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku […]

Czytaj więcej

Branża:

Konkurencja
Artykuł
31 01.2020
Artykuł
31.01.2020

Czy odbiornik radiowy w wynajętym samochodzie przesądza o publicznym udostępnianiu utworów?

przez Natalia Chudzicka

Przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej kolejny raz rozbrzmiało pytanie dotyczące wykładni pojęcia „publicznego udostępniania” utworów chronionych prawnie. Dokładniej rzecz ujmując, Trybunał w najbliższej przyszłości rozważy czy wynajmowanie pojazdów wyposażonych w odbiorniki radiowe oznacza, że wynajmujący wspomniane pojazdy jest użytkownikiem dokonującym publicznego udostępniania w rozumieniu art. 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29[1] i art. 8 ust. 2 dyrektywy 2006/115[2]. Geneza zagadnienia Rozpatrywaną […]

Czytaj więcej

Branża:

Konkurencja
Artykuł
16 12.2019
Artykuł
16.12.2019

Jak daleko sięga ochrona oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia?

przez Łukasz Dutkowski

Oznaczenia geograficzne oraz nazwy pochodzenia, gwarantując jakość oraz określone właściwości produktów rolnych i spożywczych wynikające z ich powiązania z określonym miejscem, zyskują coraz większe znaczenie w obrocie gospodarczym. Z tego względu, zrzeszenia producentów używających oznaczeń geograficznych oraz nazw pochodzenia starają się uzyskać dla nich możliwie najszerszą ochronę prawną. Powyższe rodzi ryzyko powstawania licznych sporów dotyczących […]

Czytaj więcej

Branża:

Konkurencja
Artykuł
09 12.2019
Artykuł
09.12.2019

Packshoty nie są utworami. O przesłance twórczości w fotografii.

przez Ksenia Poczobut - Odlanicka

Niedawno opublikowany wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 23 października 2018 r., sygn. akt I ACa 125/18, przypomina o pewnej oczywistości, a mianowicie, że nie każda fotografia wykonana przez człowieka stanowi utwór w rozumieniu prawa autorskiego. Inaczej mówiąc, nie każda fotografia będzie korzystać z ochrony przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o […]

Czytaj więcej

Branża:

Media&Marketing
Artykuł
15 11.2019
Artykuł
15.11.2019

Nowela prawa własności przemysłowej rozszerza uprawnienia radców prawnych i adwokatów

przez Piotr Andrzejewski

W dniu 5 listopada 2019 r. prezydent podpisał ustawę nowelizującą prawo własności przemysłowej[1]. Wśród wprowadzanych przez nią zmian na szczególną uwagę zasługuje fakt rozszerzenia uprawnień przysługujących radcom prawnym i adwokatom w zakresie możliwości reprezentacji klientów w postępowaniach przed Urzędem Patentowym. Nowelizacja wprowadza też szereg zmian w zakresie odnoszącym się do patentów i wzorów użytkowych. Nadto […]

Czytaj więcej

Branża:

Konkurencja

Oferta

Czy zastanawiałeś się nad ochroną własności intelektualnej w Twoim przedsiębiorstwie?

Zobacz

na co warto zwrócić uwagę.