produkty

Intelektualna.pl
Artykuł
16 09.2014
Artykuł
16.09.14

Umowy o stworzenie, wdrożenie oraz korzystanie z oprogramowania.

przez dr hab. Rafał Sikorski

Umowa o stworzenie, wdrożenie i korzystanie z oprogramowania jest zwykle bardzo skomplikowanym kontraktem, który dodatkowo w praktyce występuje wraz z umową o świadczenie usług serwisowych, umową o wsparcie dla przyszłych użytkowników końcowych, a także umową depozytu kodu źródłowego oprogramowania i jego dokumentacji. Czytaj więcej

Branża:

IT&SOFTWARE
Artykuł
01 09.2014
Artykuł
01.09.14

Digitalizacja – utwór chroniony Prawem autorskim?

przez dr Monika A. Górska

Digitalizacja i ochrona zasobów europejskiej pamięci kulturowej, obejmujących materiały drukowane (książki, czasopisma, gazety), fotografie, obiekty muzealne, dokumenty archiwalne, materiały dźwiękowe i audiowizualne, obiekty zabytkowe i stanowiska archeologiczne to jeden z kluczowych obszarów zainteresowania Unii Europejskiej [Zalecenie Komisji z dnia 27 października 2011 r. w sprawie digitalizacji i udostępniania w Internecie dorobku kulturowego oraz w sprawie ochrony zasobów cyfrowych, Dz.Urz. UE L Nr 283 z 29 października 2011 r.]. Czym zatem jest digitalizacja i jak ją prawidłowo przeprowadzić?Czytaj więcej

Branża:

Media&Marketing
Artykuł
29 07.2014
Artykuł
29.07.14

Zmiana Klasyfikacji Nicejskiej

przez dr Monika A. Górska

Komitet Ekspertów Unii Nicejskiej podczas 24 sesji, która odbyła się w dniach 28 kwietnia - 2 maja 2014 roku, przyjął zmiany w Klasyfikacji Nicejskiej. Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług dla celów rejestracji znaków (International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks), zwana Klasyfikacją Nicejską, powstała w 1957 r. na mocy Porozumienia nicejskiego, w ramach Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej. Czytaj więcej

Branża:

Artykuł
25 07.2014
Artykuł
25.07.14

Umowy dotyczące oprogramowania standardowego

przez dr hab. Rafał Sikorski

Program komputerowy jest w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych utworem, i jako takiemu przysługuje mu ochrona. Nie sposób jednak nie zauważyć, iż regulacje dotyczące umów zawarte w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także regulacje zawarte w kodeksie cywilnym są dalece niewystarczające i nie pozwalają na właściwe zabezpieczenie interesów stron. Stąd też tak ważne jest, by strony same zadbały o swoje interesy poprzez wyczerpującą regulację umowną.Czytaj więcej

Branża:

IT&SOFTWARE
Artykuł
11 07.2014
Artykuł
11.07.14

Ambush marketing cz. 3

przez dr Monika A. Górska

Dla zwalczania przejawów ambush marketingu najbardziej odpowiednim przepisem ZNKU jest art. 3 ust. 1 ZNKU. Wskazuje się, że wywołanie mylnego wrażenia, że jest się sponsorem imprezy, stanowi zaprzeczenie dobrych obyczajów, które w konsekwencji narusza interesy innych przedsiębiorców (np. oficjalnych sponsorów) bądź zagraża takim interesom [Z. Pinkalski, Ambush marketing – charakterystyka i ocena prawna zjawiska w perspektywie Euro 2012, PPH 2011/46]. Czytaj więcej

Branża:

Media&Marketing

Oferta

Czy zastanawiałeś się nad ochroną własności intelektualnej w Twoim przedsiębiorstwie?

Zobacz

na co warto zwrócić uwagę.