produkty

Intelektualna.pl
Artykuł
23 01.2017
Artykuł
23.01.17

Linkowanie a prawo autorskie

przez J.Matczuk, M. Michalska

Stosowanie tzw. linków, deep linków i framingu jest dziś w internecie powszechną praktyką. Wykorzystuje się je zarówno w celach prywatnych (np. umieszczanie linku w ramach prywatnego konta na portalu Facebook), jak i biznesowych, zarobkowych (np. w celu promocji lub reklamy). Jeżeli link przekierowuje użytkownika do zasobów internetu stanowiących utwory w rozumieniu prawa autorskiego, to osoba zamieszczająca taki link może wkraczać w monopol prawnoautorski (wyłączne prawo do udostępniania utworu). Nic dziwnego, że pytania o legalność takich działań z punktu widzenia ochrony prawnoautorskiej pojawiają się coraz częściej.Czytaj więcej

Branża:

IT&SOFTWARE
Artykuł
13 01.2017
Artykuł
13.01.17

Międzynarodowy „handel” oprogramowaniem – czy jest on objęty Konwencją wiedeńską o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów?

przez Monika Ratajczak

Przedsiębiorcy coraz częściej zawierają umowy dotyczące oprogramowania (ang. software) w stosunkach międzynarodowych. Sytuacja taka ma miejsce zwłaszcza wówczas, gdy siedziba obu przedsiębiorców (np. kupującego i sprzedawcy, czy licencjobiorcy i licencjodawcy) znajduje się w rożnych państwach. Jednocześnie często umowy takie – z inicjatywy dystrybutora oprogramowania (a zwłaszcza takich podmiotów jak Microsoft, czy Apple) - zawierają wyraźne wyłącznie zastosowania Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (ang. CISG) z dn. 11.04.1980 r. (zwaną Konwencją wiedeńską) dla takiej umowy. Powyższe mogłoby stanowić pewną wskazówkę, iż dystrybutorzy oprogramowania, również udostępnianego on-line, przewidują możliwość, iż w przypadku sporu sądowego, sąd państwa jednej ze stron (w przypadku gdy jest to państwo, w którym stosuje się Konwencję – patrz. szerzej niżej) może uznać, iż Konwencja znajdzie zastosowanie, mimo iż reguluje ona „na pierzy rzut okna” wyłącznie sprzedaż „towarów”. Mając na uwadze dość korzystne uregulowania Konwencji dla kupującego, nie dziwi zatem, iż dystrybutorzy oprogramowania posiadający silną pozycję rynkową dążą do tego, aby uniknąć takiej sytuacji.Czytaj więcej

Branża:

IT&SOFTWARE
Artykuł
09 01.2017
Artykuł
09.01.17

TSUE ponownie zabiera głos w sprawie importu równoległego produktów leczniczych

przez Michał Wojtkowiak

W wydanym niedawno wyroku w sprawie C-297/15 Ferring Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) miał okazję ponownie odnieść się do problematyki wyczerpania prawa do znaku towarowego oraz związanego z nią zagadnienia tzw. importu równoległego. Mówiąc o imporcie równoległym, mamy na myśli np. sytuację, w której producent towaru X, opatrzonego określonym znakiem towarowym, wprowadza go do obrotu na terenie jednego z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), a inny podmiot Y nabywa go w jednym z ww. państw w celu jego dalszej odsprzedaży w drugim z nich. Czytaj więcej

Branża:

Konkurencja
Artykuł
22 12.2016
Artykuł
22.12.16

Rozporządzenie ogólne o ochronie danych – o czym trzeba wiedzieć. Cz. II.

przez Małgorzata Kurowska

W niniejszym wpisie kontynuujemy rozważania na temat zmian, jakie zajdą w zakresie ochrony danych osobowych w związku z rozpoczęciem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO). Czytaj więcej

Branża:

Dane osobowe
Artykuł
20 12.2016
Artykuł
20.12.16

TSUE: kształt kostki Rubika nie może być znakiem towarowym

przez Julia Lewandowska

Kostka Rubika, znana logiczna układanka wynaleziona w 1974 roku przez Ernő Rubika do niedawna mogła być produkowana tylko za zgodą właściciela praw do znaku towarowego. Tę sytuację zmienił jednak wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie Simba Toys GmbH & Co. KG przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).Czytaj więcej

Branża:

Media&Marketing
Artykuł
12 12.2016
Artykuł
12.12.16

Zgoda twórcy na cyfrowe zwielokrotnienie utworu niedostępnego nie może być domniemana.

przez Aleksandra Brok

„Przepisy Dyrektywy 2001/29/WE[1] stoją na przeszkodzie, by uregulowanie krajowe powierzało organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi domniemane prawo do zezwalania na zwielokrotnianie i publiczne udostępnianie w formie cyfrowej książek „niedostępnych”” – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej[2]. Czytaj więcej

Branża:

Media&Marketing
Artykuł
07 12.2016
Artykuł
07.12.16

PROBLEMATYKA HANDLU „UŻYWANYM” OPROGRAMOWANIEM

przez Monika Ratajczak

Każdy z nas pewnie zadawał sobie pytanie czy posiadając kopię określonego oprogramowania (ang. software) i obowiązującą licencję na korzystanie z tego oprogramowania (jak to ma miejsce w przypadku korzystania na przykład z produktów Microsoft) może „odsprzedać” dalej posiadaną przez siebie kopię oprogramowania wraz z licencją, a jeśli tak – pod jakimi warunkami. Czytaj więcej

Branża:

IT&SOFTWARE
Artykuł
22 11.2016
Artykuł
22.11.16

Reklama wprowadzająca w błąd jako przykład nieuczciwej praktyki rynkowej.

przez Aleksandra Brok

Przedsiębiorca, chcąc przyciągnąć klientów atrakcyjną reklamą, powinien pamiętać o przepisach prawa, które nakładają ograniczenia co do tego, w jaki sposób może promować swoje produkty. Między innymi powinien zwrócić uwagę, czy reklama jego produktów nie niesie za sobą ryzyka wprowadzenia klientów w błąd.Czytaj więcej

Branża:

Media&Marketing

Oferta

Czy zastanawiałeś się nad ochroną własności intelektualnej w Twoim przedsiębiorstwie?

Zobacz

na co warto zwrócić uwagę.