produkty

Intelektualna.pl
Artykuł
12 11.2015
Artykuł
12.11.15

„Hello, Martha” – czyli o nie zawsze cienkiej granicy pomiędzy plagiatem a inspiracją

przez Małgorzata Kurowska

Niedawna premiera najnowszego single’a brytyjskiej piosenkarki Adele wzbudziła ogromne zainteresowanie publiczności – w ciągu pierwszych 24 godzin od premiery piosenki „Hello” w serwisie YouTube wyświetliło ją ponad 27 mln osób [1]. Poza entuzjastycznymi reakcjami ze strony krytyki i fanów, pojawiły się jednak także opinie krytyczne – piosenkarkę oskarżono w mediach o plagiat, wskazując na podobieństwa do utworu Toma Waitsa „Martha” z 1973 roku. Czytaj więcej

Branża:

Media&Marketing
Artykuł
26 06.2015
Artykuł
26.06.15

Możliwość żądania zapłaty trzykrotności wynagrodzenia w przypadku zawinionego naruszenia autorskich praw majątkowych niezgodna z Konstytucją

przez Anna Miszczak

W dniu 23 czerwca 2015 roku Trybunał Konstytucyjny (TK) rozpoznał skargę spółki UPC Polska dotyczącą art. 79 ust. 1 pkt. 3 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: PrAut.). Zgodnie z przywołanym przepisem, uprawniony którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone a naruszenie to jest zawinione, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu. Trybunał, w pięcioosobowym składzie, przychylił się do stanowiska skarżącej spółki uznając, że zaskarżony przepis narusza zasadę proporcjonalności i stanowi przejaw zbyt daleko idącej ingerencji w wolność majątkową.Czytaj więcej

Branża:

Artykuł
12 05.2015
Artykuł
12.05.15

Jan Paweł II politykiem?

przez Monika Ratajczak

Kilka tygodni temu, burzę w mediach wywołało wykorzystanie przez Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie, w związku ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi, wizerunku młodego papieża Jana Pawła II ubranego w garnitur oraz krawat na plakatach oraz billboardach stylizowanych na plakaty wyborcze. Plakaty zawierają hasła takie jak „Karol Wojtyła Twój kandydat w codziennych wyborach”, czy „Zawsze razem, nigdy przeciw sobie!”. Od razu pojawiły się głosy, iż powyższe może stanowić naruszenie wizerunku Jana Pawła II i tym samym jest „niedopuszczalne”. Czy możemy jednak mówić o naruszeniu wizerunku, skoro osoba zainteresowana zmarła? Czy wizerunek po śmieci osoby jest dalej chroniony? Kto jest uprawniony do dochodzenia ochrony wizerunku po śmierci danej osoby?Czytaj więcej

Branża:

Media&Marketing
Artykuł
26 03.2015
Artykuł
26.03.15

Sprawa ACI Adam czyli TSUE o użytku prywatnym

przez dr hab. Rafał Sikorski

Wniosek do TSUE o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym został złożony w związku ze sporem pomiędzy spółką ACI Adam oraz kilkunastoma innymi producentami lub importerami czystych nośników służących do zwielokrotniania utworów a Stichting de Thuiskopie - fundacją pobierającą opłaty od producentów lub importerów nośników służących do zwielokrotniania utworów – oraz SONT – fundacją ustalającą wysokość wskazanych powyżej opłat. Czytaj więcej

Branża:

IT&SOFTWARE
Artykuł
28 11.2014
Artykuł
28.11.14

Klauzule non - challenge

przez dr hab. Rafał Sikorski

Celem klauzul non-challenge jest zobowiązanie licencjobiorcy do niekwestionowania ważności praw własności intelektualnej chroniących dobra niematerialne udostępniane na podstawie umów licencyjnych. Tymczasem takie prawa powinny być „usuwane” z systemu po to, by nie ograniczać innowacyjności. Zasadniczo bowiem prawa własności intelektualnej korzystają przecież z domniemania ważności. Dopóki nie zostaną zatem unieważnione, mogą blokować prace nad nowymi rozwiązaniami. Z drugiej jednak strony, w przypadku niektórych umów transferu technologii, brak możliwości wprowadzenia takich klauzul do kontraktu mógłby również zniechęcać licencjodawców do udostępniania swoich rozwiązań.Czytaj więcej

Branża:

Innowacyjność

Oferta

Czy zastanawiałeś się nad ochroną własności intelektualnej w Twoim przedsiębiorstwie?

Zobacz

na co warto zwrócić uwagę.