produkty

Intelektualna.pl
Artykuł
25 11.2014
Artykuł
25.11.14

Konferencja z okazji 20-lecia ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – czy system się rozpada?

przez Anna Milkiewicz

W dniu 20 listopada 2014 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się konferencja poświęcona podsumowaniu 20 lat obowiązywania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Pr.Aut.). w której wzięliśmy udział. Wypowiedzi wielu znamienitych osobistości były ciekawe, profesjonalne, czasem zadziwiające, a nawet innowacyjne.Czytaj więcej

Branża:

Artykuł
19 11.2014
Artykuł
19.11.14

Patenty istotne dla stosowania standardów (standard essential patents)

przez dr hab. Rafał Sikorski

Zjawisko standaryzacji jest zjawiskiem powszechnym, w szczególności w sektorze ICT (Internet and Communications Technology). O wartości technologii decyduje m.in. ilość jej użytkowników, gdyż w sektorze ICT bardzo silne są efekty sieciowe. Standaryzacja jest tu zatem procesem naturalnym i niezbędnym. Współcześnie standardy technologiczne wypracowywane są najczęściej w ramach organizacji standaryzacyjnych, a w procesach wyłaniania takich standardów uczestniczą przedsiębiorcy. Większość standardów jest złożona z szeregu rozwiązań, z których bardzo wiele chronionych jest prawami własności intelektualnej. Z tego powodu możliwość stosowania standardów uzależniona będzie od uzyskania praw do korzystania z rozwiązań chronionych patentami. Czytaj więcej

Branża:

IT&SOFTWARE Innowacyjność
Artykuł
14 11.2014
Artykuł
14.11.14

Humorystycznie w piątek, czyli czy charakterystyczna poza na zdjęciu może być chroniona prawem autorskim?

przez Anna Milkiewicz

Parę dni temu na stronie internetowej dziennika The Guardian pojawił się artykuł dotyczący pośladków znanej amerykańskiej celebrytki Kim Kardashian. Artykuł dotyczy potencjalnego naruszenia praw autorskich do wykonanych przez celebrytkę zdjęć jej pośladków w charakterystycznej pozie. Naruszenia praw miała dokonać niejaka Jen Selter, która zamieszcza podobne zdjęcia tej części swojego ciała na portalu Instagram.Czytaj więcej

Branża:

Media&Marketing
Artykuł
13 11.2014
Artykuł
13.11.14

Umowy licencyjne o korzystanie z elektronicznych baz danych (cz. 5) – zakończenie stosunku licencji

przez dr hab. Rafał Sikorski

Zakończenie stosunku licencyjnego może nastąpić wskutek wystąpienia takich zdarzeń prawnych, jak: upływ czasu, na jaki umowa została zawarta, złożenie przez jedną ze stron umowy licencyjnej oświadczenia o jej wypowiedzeniu, skorzystanie z ustawowego lub umownego prawa odstąpienia, zapłata odstępnego, ziszczenie się warunku rozwiązującego, orzeczenie sądu rozwiązujące umowę na skutek nadzwyczajnej zmiany stosunków czy wreszcie zawarcie stosownej umowy rozwiązującej umowę licencyjną.Czytaj więcej

Branża:

IT&SOFTWARE
Artykuł
06 11.2014
Artykuł
06.11.14

Postanowienie ETS w sprawie BestWater

przez Anna Milkiewicz

Doczekaliśmy się stanowiska Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie BestWater v. Michael Mebes i Stefan Potsch (sprawa C-348/13). Rozstrzygnięcie TSUE miało odpowiedzieć na pytanie: czy zamieszczając filmik na swojej stronie internetowej z portalu, na którym znalazł się on nielegalnie, łamiemy prawo? Nie zawsze bowiem możliwe jest stwierdzenie nielegalności zamieszczenia filmu na portalu, z którego udostępniamy dany film. Dlatego zadaniem TSUE było rozstrzygnięcie czy nawet przy braku wiedzy o bezprawnym zamieszczeniu filmu na portalu osoba udostępniająca ten film na swojej stronie internetowej łamie prawo. Czytaj więcej

Branża:

Media&Marketing
Artykuł
03 11.2014
Artykuł
03.11.14

Umowy licencyjne o korzystanie z elektronicznych baz danych (cz. 4) – odpowiedzialność za nienależyte wykonanie zobowiązania

przez dr hab. Rafał Sikorski

Nienależyte wykonanie zobowiązania polega na spełnieniu świadczenia niezgodnie z treścią zobowiązania. W praktyce licencyjnej największe znaczenie mają przypadki nienależytego wykonania, polegające na udostępnieniu licencjobiorcy wadliwego dobra niematerialnego. Jakie uprawnienia przysługują w takiej sytuacji – o tym w części 4 cyklu o bazach danych. Czytaj więcej

Branża:

IT&SOFTWARE
Artykuł
30 10.2014
Artykuł
30.10.14

Umowy licencyjne o korzystanie z elektronicznych baz danych (cz. 3) – kwestia dozwolonego użytku

przez dr hab. Rafał Sikorski

Kontynuujemy nasz cykl o elektronicznych bazach danych. Dzisiejszy wpis poświęcony jest dozwolonemu użytkowi. Jest to ciekawy problem pojawiający się w kontekście kontraktów licencyjnych na korzystanie z elektronicznych baz danych. Pojawia się bowiem pytanie o dopuszczalność kontraktowego ograniczania tzw. dozwolonego użytku uregulowanego w prawie autorskim oraz ustawie o ochronie baz danych.Czytaj więcej

Branża:

IT&SOFTWARE

Oferta

Czy zastanawiałeś się nad ochroną własności intelektualnej w Twoim przedsiębiorstwie?

Zobacz

na co warto zwrócić uwagę.