produkty

Intelektualna.pl
Artykuł
24 10.2014
Artykuł
24.10.14

REFORMA PRAWA AUTORSKIEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

przez Anna Milkiewicz

W związku z niedawną wypowiedzią nowego komisarza UE ds. gospodarki cyfrowej Guenthera Oettingera, warto przypomnieć o idei reformy prawa autorskiego na płaszczyźnie unijnej. Potrzeba dalszej zmiany regulacji dotyczących praw autorskich w UE pojawiła się stosunkowo niedawno i w założeniu ma odpowiadać na wyzwania stawiane przez nowe innowacyjne technologie, jednolity rynek cyfrowy. Własność intelektualna charakteryzuje się ciągłą dynamiką, co odróżnia ją od innych form „własności” i wymusza nowe podejście. Czytaj więcej

Branża:

Artykuł
20 10.2014
Artykuł
20.10.14

Dzieło w domenie publicznej.

przez Anna Milkiewicz

Przed Sądem w Paryżu toczy się postępowanie dotyczące naruszającej prawa autorskie reprodukcji dzieł francuskiego rzeźbiarza Auguste Rodina. Sprawa jest o tyle ciekawa, że Rodin zmarł w listopadzie 1917r., w związku z czym zasadniczo jego prace są w tzw. domenie publicznej. Jednakże, francuska prokuratura uznała, że wyprodukowanie i sprzedaż przez spółkę „Gruppo Mondiale” około 1700 sztuk kopii rzeźb Rodina stanowi naruszenie jego praw autorskich. Czytaj więcej

Branża:

Media&Marketing
Artykuł
14 10.2014
Artykuł
14.10.14

Umowy licencyjne o korzystanie z elektronicznych baz danych (cz. 1) – charakterystyka

przez dr hab. Rafał Sikorski

Elektroniczne bazy danych są obecnie jednym z podstawowych źródeł informacji. O ich dużej popularności zadecydowało kilka czynników. Przede wszystkim w zbiorach elektronicznych gromadzone są znaczne ilości informacji, które w rzeczywistości rozproszone są po wielu źródłach. Ponadto dzięki wykorzystywanemu w bazach elektronicznych oprogramowaniu użytkownicy mogą szybko przeszukiwać zebrane w nich dane w celu pozyskania pożądanych informacji. Popularność zbiorów elektronicznych sprawia, że zawieranych jest wiele umów licencyjnych o korzystanie z takich zbiorów.Czytaj więcej

Branża:

IT&SOFTWARE
Artykuł
07 10.2014
Artykuł
07.10.14

Czy kształt cukierka może być chroniony prawem?

przez dr Monika A.Górska

Owszem, kształt cukierka może być chroniony prawem wyłącznym. W bazie Urzędu Patentowego RP znajdziemy kilka interesujących przykładów [www.uprp.pl] Jednak, nie tylko cukierki mogą „skorzystać” z ochrony. Również felgi samochodowe, rowery, telefony, filiżanki, biżuteria, meble czy etykiety na opakowaniach bądź same opakowania mogą podlegać ochronie jako wzory przemysłowe o ile spełnione są ustawowe przesłanki takiej ochrony. Czytaj więcej

Branża:

Konkurencja
Artykuł
06 10.2014
Artykuł
06.10.14

Depozyt kodu źródłowego oprogramowania

przez dr hab. Rafał Sikorski

W praktyce bardzo często strony umów o korzystanie z oprogramowania zawierają również umowę o depozyt kodu źródłowego oprogramowania. Zawarcie umowy o depozyt kodu i dokumentacji oprogramowania związane jest z dążeniem do zapewnienia użytkownikowi oprogramowania ciągłości korzystania z niego w sytuacjach, gdy licencjodawca nie usuwa usterek oprogramowania, nie rozwija oprogramowania zgodnie z nowymi potrzebami zmawiającego, bądź też nie aktualizuje oprogramowania w uzgodnionym przez strony terminie. Czytaj więcej

Branża:

IT&SOFTWARE
Artykuł
02 10.2014
Artykuł
02.10.14

Digitalizacja a udostępnianie zbiorów w bibliotece

przez dr Monika A.Górska

Kilka wpisów temu poruszyliśmy na Intelektualna.pl kwestię digitalizacji. Digitalizacja to – w dużym skrócie - tworzenie zapisu cyfrowego dzieła (utworu). Dzięki cyfrowej „kopii” dzieła możemy mieć do niego dostęp poprzez komputer nawet jeżeli fizycznie dzieło to jest przykładowo wypożyczone, znajduje się w innej bibliotece, muzeum bądź archiwum albo jest na tyle cenne, że nie jest udostępniane. Powszechny trend digitalizacji ma ułatwić dostęp do dziedzictwa kulturowego. Czy jednak oznacza to, że dopuszczalne jest np. „ściąganie” na nośnik USB zdigitalizowanych książek? Czy w takiej sytuacji nie dojdzie jednak do naruszenia praw autorskich?Czytaj więcej

Branża:

Media&Marketing
Artykuł
01 10.2014
Artykuł
01.10.14

Umowy dotyczące oprogramowania – aktualizacja i serwisowanie

przez dr hab. Rafał Sikorski

Umowom o korzystanie z oprogramowania praktycznie zawsze towarzyszy zawarcie dodatkowych umów, których celem jest zapewnienie użytkownikowi korzystania z oprogramowania w sposób nieprzerwany i pozbawiony jakichkolwiek przeszkód. Temu celowi służy zawarcie umów o aktualizację, o serwisowanie oraz o zapewnienie korzystającemu wsparcia w trakcie obowiązywania umowy o korzystanie.Czytaj więcej

Branża:

IT&SOFTWARE

Oferta

Czy zastanawiałeś się nad ochroną własności intelektualnej w Twoim przedsiębiorstwie?

Zobacz

na co warto zwrócić uwagę.