produkty

Intelektualna.pl
Artykuł
22 09.2018
Artykuł
22.09.18

Spin-off i spin-out – o narzędziach finansowania komercjalizacji technologii

przez Mateusz Stańczyk

Lata 2019-2023 przyniosą znaczną ilość środków przeznaczonych na rozwój i komercjalizację nowych technologii. Program dotacyjny Bridge Alfa stworzony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przewiduje ok 2 mld złotych, program PFR Otwarte Innowacje FIZ prowadzony przez PFR Ventures dalsze 421 mln złotych, a program PFR NCBR CVC realizowany łącznie przez NCBR i PFR Ventures – dodatkowe 800 mln złotych. Wszystkie wskazane programy weszły w fazę realizacji, o czym świadczą pierwsze inwestycje funduszy z udziałem podmiotów rynku venture capital, które pośredniczą w przekazywaniu środków. Czytaj więcej

Branża:

Innowacyjność
Artykuł
10 09.2018
Artykuł
10.09.18

Urząd Zamówień Publicznych chce ułatwiać życie innowatorom

przez Małgorzata Gołyńska-Minkiewicz

Urząd Zamówień Publicznych i Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zauważają potencjał rynku badawczo-rozwojowego i chcą zachęcać do szerszego wykorzystywania narzędzi wspierania innowacji w zamówieniach publicznych. Na razie padły pierwsze deklaracje – opublikowana kilka tygodni temu Koncepcja Nowego Prawa Zamówień Publicznych przedstawia kierunkowe zmiany oczekiwane przez decydentów, między innymi w tym obszarze. Czytaj więcej

Branża:

Innowacyjność
Artykuł
18 07.2018
Artykuł
18.07.18

JAK POZYSKAĆ DODATKOWE ŚRODKI NA ROZWÓJ SEKTORA FARMACEUTYCZNEGO

przez Aleksandra Burda

2018 rok przynosi możliwość pozyskania dodatkowych środków na rozwój sektora farmaceutycznego. W ramach Programu Sektorowego InnoNeuroPharm NCBiR ogłosiło Konkurs 3/1.2/2018 InnoNeuroPharm, który kieruje do przedsiębiorstw (samodzielnych lub w konsorcjum) zamierzających realizować swoje projekty poza woj. mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych).Czytaj więcej

Branża:

Innowacyjność
Artykuł
13 06.2017
Artykuł
13.06.17

Jednolity patent europejski – o czym powinien wiedzieć polski przedsiębiorca?

przez Łukasz Dutkowski

Pomimo że Polska, podobnie jak Hiszpania oraz Chorwacja, ostatecznie nie przystąpiła do Porozumienia o Jednolitym Sądzie Patentowym, a tym samym zrezygnowała z wprowadzenia na jej terytorium jednolitego patentu europejskiego, nie można zapominać, że może on wywrzeć wpływ na działalność polskich przedsiębiorców.Czytaj więcej

Branża:

Innowacyjność
Artykuł
02 06.2017
Artykuł
02.06.17

Projekty racjonalizatorskie oraz ich użyteczność na tle pozostałych projektów wynalazczych

przez Łukasz Dutkowski

Od początku funkcjonowania projektów racjonalizatorskich w Prawie własności przemysłowej, zarówno doktryna, jak i orzecznictwo, poświęcają im bardzo niewiele uwagi. Z uwagi na to, warto zastanowić się nad ich istotą, sensem udzielania im ochrony prawnej, a także korzyściami, które mogą płynąć z ich urzeczywistniania.Czytaj więcej

Branża:

Innowacyjność
Artykuł
17 05.2017
Artykuł
17.05.17

Nie tylko linkowanie może być niedozwolonym publicznym udostępnianiem utworu. Może być nim też sama sprzedaż odtwarzacza

przez Magdalena Rosa

Orzeczenia TSUE odnoszące się do naruszeń praw autorskich w Internecie coraz bardziej zaskakują. Z jednego z najnowszych wyroków wynika, że sprzedaż odtwarzacza multimedialnego, który posiada wtyczki zawierające hiperłącza do ogólnodostępnych stron internetowych udostępniających utwory, jest „publicznym udostępnianiem” w rozumieniu prawa UE, o ile utwory te znalazły się w Internecie bez zgody ich autorów (wyrok TSUE z 26.04.2017 r., C-527/15).Czytaj więcej

Branża:

Innowacyjność

Innowacyjność

Audyt IP

Reprezentacja w sporach

Umowy

Transfer technologii i patent pools

Ochrona know-how