produkty

Intelektualna.pl

Powrót

Artykuł
18 07.2018
Artykuł
18.07.18

JAK POZYSKAĆ DODATKOWE ŚRODKI NA ROZWÓJ SEKTORA FARMACEUTYCZNEGO

przez Aleksandra Burda

2018 rok przynosi możliwość pozyskania dodatkowych środków na rozwój sektora farmaceutycznego. W ramach Programu Sektorowego InnoNeuroPharm NCBiR ogłosiło Konkurs 3/1.2/2018 InnoNeuroPharm, który kieruje do przedsiębiorstw (samodzielnych lub w konsorcjum) zamierzających realizować swoje projekty poza woj. mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych).

Budżet przewidziany na dofinansowanie projektów wynosi 230 mln zł. Minimalne i maksymalne wartości kosztów projektu plasują się w granicach od 1 mln do 40 mln złotych.

Zasadniczym celem programu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności sektora farmaceutycznego, w tym neuromedycyny. Docelowo chodzi o zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej podmiotów sektora farmaceutycznego oraz o wzrost innowacji w tym obszarze.

Obszary badawcze Programu obejmują:

  • Innowacyjne produkty lecznicze
  • Innowacyjne technologie wytwarzania produktów leczniczych
  • Innowacyjne metody diagnostyczne oraz biomarkery
  • Innowacyjne metody rehabilitacji
  • Rozwój narzędzi wspierających badania na produktami leczniczymi.

Kryteriami oceny projektów są m.in.:

  • Adekwatność i niezbędność zaplanowanych  prac do osiągnięcia celu projektu
  • Nowość rezultatów projektu
  • Zapotrzebowanie rynkowe i opłacalność wdrożenia
  • Wdrożenie planowane jest na terytorium RP
  • Istotną nową cechą procedury oceny jest wprowadzenie możliwości poprawy wniosku na podstawie uwag ekspertów. 

 

Szczegółowe kryteria i zasady oceniania znajdziecie Państwo w linku poniżej.

Wnioski można składać od 3 sierpnia do 2 października 2018 r.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami szczegółowymi znajdującymi się na stronie: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/innoneuropharm-2018/

Branża:

Innowacyjność

Powrót

Komentarze (0)
Dozwolone znaczniki: <b><i><br>