produkty

Intelektualna.pl
Artykuł
02 07.2020
Artykuł
02.07.2020

Istotne nowości w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej

przez Natalia Chudzicka

1 lipca 2020 r. weszła w życie wyczekiwana od dawna ustawa nowelizująca kodeks postępowania cywilnego. Wprowadza ona szereg istotnych zmian w zakresie postępowań dotyczących spraw szeroko pojętej własności intelektualnej („ustawa nowelizująca”). Celem nowelizacji było utworzenie wyspecjalizowanego systemu oraz zapewnienie jednolitości stosowania tych przepisów we wszystkich sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej. Dotychczas rozpatrywanie spraw z zakresu […]

Czytaj więcej

Branża:

 
Artykuł
09 05.2019
Artykuł
09.05.2019

Instytucja „tajemniczego klienta”, czyli urzędnicy UOKiK na zakupach w Twoim sklepie

przez Michał Wojtkowiak

W ostatnich dniach Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) pochwalił się przeprowadzoną jeszcze pod koniec 2018 roku akcją, w ramach której pracownicy urzędu poddali kontroli 16 największych sklepów z elektroniką należących do popularnych sieci. Celem tej akcji miało być m.in. zbadanie sposobu, w jaki przedsiębiorcy prowadzący te sklepy wywiązywali się z ciążącego na nich […]

Czytaj więcej

Branża:

 
Artykuł
26 06.2015
Artykuł
26.06.2015

Możliwość żądania zapłaty trzykrotności wynagrodzenia w przypadku zawinionego naruszenia autorskich praw majątkowych niezgodna z Konstytucją

przez Anna Miszczak

W dniu 23 czerwca 2015 roku Trybunał Konstytucyjny (TK) rozpoznał skargę spółki UPC Polska dotyczącą art. 79 ust. 1 pkt. 3 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: PrAut.). Zgodnie z przywołanym przepisem, uprawniony którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone a naruszenie to jest zawinione, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu. Trybunał, w pięcioosobowym składzie, przychylił się do stanowiska skarżącej spółki uznając, że zaskarżony przepis narusza zasadę proporcjonalności i stanowi przejaw zbyt daleko idącej ingerencji w wolność majątkową.

Czytaj więcej

Branża:

 
Artykuł
25 11.2014
Artykuł
25.11.2014

Konferencja z okazji 20-lecia ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – czy system się rozpada?

przez Anna Milkiewicz

W dniu 20 listopada 2014 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się konferencja poświęcona podsumowaniu 20 lat obowiązywania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Pr.Aut.). w której wzięliśmy udział. Wypowiedzi wielu znamienitych osobistości były ciekawe, profesjonalne, czasem zadziwiające, a nawet innowacyjne.

Czytaj więcej

Branża:

 
Artykuł
24 10.2014
Artykuł
24.10.2014

REFORMA PRAWA AUTORSKIEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

przez Anna Milkiewicz

W związku z niedawną wypowiedzią nowego komisarza UE ds. gospodarki cyfrowej Guenthera Oettingera, warto przypomnieć o idei reformy prawa autorskiego na płaszczyźnie unijnej. Potrzeba dalszej zmiany regulacji dotyczących praw autorskich w UE pojawiła się stosunkowo niedawno i w założeniu ma odpowiadać na wyzwania stawiane przez nowe innowacyjne technologie, jednolity rynek cyfrowy. Własność intelektualna charakteryzuje się ciągłą dynamiką, co odróżnia ją od innych form „własności” i wymusza nowe podejście.

Czytaj więcej

Branża:

 
Artykuł
29 07.2014
Artykuł
29.07.2014

Zmiana Klasyfikacji Nicejskiej

przez dr Monika A. Górska

Komitet Ekspertów Unii Nicejskiej podczas 24 sesji, która odbyła się w dniach 28 kwietnia – 2 maja 2014 roku, przyjął zmiany w Klasyfikacji Nicejskiej.

Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług dla celów rejestracji znaków (International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks), zwana Klasyfikacją Nicejską, powstała w 1957 r. na mocy Porozumienia nicejskiego, w ramach Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej.

Czytaj więcej

Branża: