produkty

Intelektualna.pl
Artykuł
18 07.2019
Artykuł
18.07.2019

Monitoring wizyjny zgodny z RODO – kiedy i na jakich zasadach? Nowe wytyczne Europejskiej Rady Ochrony Danych

przez Daria Wojciechowska

10 lipca 2019 r. Europejska Rada Ochrony Danych (dalej jako: „EROD”) przyjęła wytyczne 3/2019 dotyczące przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem monitoringu wizyjnego (dalej jako: „Wytyczne”)[1]. W zeszłym roku, w wyniku licznych zapytań, wskazówki w tym przedmiocie wydał Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych[2]. Najnowsze Wytyczne udostępnione przez EROD są jednak znacznie bardziej wyczerpujące i doprecyzowują wiele zagadnień. […]

Czytaj więcej

Branża:

Dane osobowe
Artykuł
21 06.2019
Artykuł
21.06.2019

Działalność dziennikarska a ochrona danych osobowych – czy klauzula prasowa pozwala zupełnie pomijać RODO w ramach działalności dziennikarskiej?

przez dr Tomasz Lewandowski

Ochrona danych osobowych to jeden z aspektów ochrony prawa jednostki do prywatności. Ochrona ta nie ma jednak charakteru absolutnego, a RODO wcale nie zakazuje jakiejkolwiek ingerencji w prywatność jednostki. RODO ustanawia ramy przetwarzania danych osobowych oparte na zdroworozsądkowej równowadze pomiędzy sferą prywatności jednostki a celami realizowanymi przez administratorów danych. Niekiedy szala testu równowagi przechyla się […]

Czytaj więcej

Branża:

Dane osobowe
Artykuł
16 04.2019
Artykuł
16.04.2019

Polskiej specyfiki zbierania zgód marketingowych kolejna odsłona…

przez dr Tomasz Lewandowski

Nowe sektorowe przepisy w zakresie przetwarzania danych osobowych Nieco ponad tydzień temu Prezydent podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 ( http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/3050_u.htm ). Przyjęte przez Sejm 21 lutego 2019 r. przepisy zmieniają blisko 168 ustaw i wchodzą w życie 4 maja 2019 r. Nowa ustawa nowelizuje przepisy z zakresu prawa […]

Czytaj więcej

Branża:

Dane osobowe
Artykuł
14 03.2019
Artykuł
14.03.2019

Bo RODO, bo dostęp do informacji publicznej

przez Maciej Tulwin

Im więcej miesięcy mija od dnia wejścia w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tym zwiększa się także kreatywność administratorów danych osobowych powołujących się na RODO jako przesłankę swojego działania. „Bo RODO” działa. Bo daje administratorowi komfort podjętej decyzji oraz prostą, acz nie zawsze dobrze dobraną, wymówkę działania lub […]

Czytaj więcej

Branża:

Dane osobowe
Artykuł
05 03.2019
Artykuł
05.03.2019

Gruszka nie jest podobna do jabłka, czyli o sporze pomiędzy Apple i Pear Technologies

przez Łukasz Dutkowski

Znaki towarowe cieszące się dużą rozpoznawalnością często stanowią jedne z najbardziej wartościowych aktywów przedsiębiorstw. Nie jest więc niczym zaskakującym, że podmioty uprawnione do znaków towarowych o dużej rozpoznawalności starają się zapobiegać wszelkim ich naruszeniom. Przykładem tego rodzaju działań jest złożony przez Apple Inc. („Apple”) sprzeciw wobec rejestracji znaku towarowego na rzecz Pear Technologies Ltd („Pear”), […]

Czytaj więcej

Branża:

Dane osobowe
Artykuł
26 05.2017
Artykuł
26.05.2017

Trybunał Sprawiedliwości UE o usprawiedliwionym celu przetwarzania danych

przez Małgorzata Kurowska

4.05.2017 r. zapadł interesujący wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (C-13/16), odnoszący się do przesłanek legalnego przetwarzania danych osobowych na podstawie dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24.10.1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych („Dyrektywa”).

Czytaj więcej

Branża:

Dane osobowe
Artykuł
22 12.2016
Artykuł
22.12.2016

Rozporządzenie ogólne o ochronie danych – o czym trzeba wiedzieć. Cz. II.

przez Małgorzata Kurowska

W niniejszym wpisie kontynuujemy rozważania na temat zmian, jakie zajdą w zakresie ochrony danych osobowych w związku z rozpoczęciem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

Czytaj więcej

Branża:

Dane osobowe

Dane osobowe

Reprezentacja przed GIODO

Audyt ochrony danych osobowych

Polityka Bezpieczeństwa

Wdrożenie RODO