produkty

Intelektualna.pl
Artykuł
01 02.2019
Artykuł
01.02.2019

Trwałość operacji – o „życiu” projektu finansowanego ze środków UE po jego zakończeniu

przez Mateusz Stańczyk

Finansowanie ze środków europejskich ma przynosić efekty długotrwałe, określone strategicznie na poziomie UE i krajowym. Przekłada się to na dalece posunięty formalizm ich dystrybucji i obowiązków dotyczących ich wykorzystania. Dlatego też na równi z prawidłowym przygotowaniem budżetu i określeniem wskaźników projektu beneficjenci powinni mieć na uwadze zasadę trwałości. Zgodnie z informacjami portalu FunduszeEuropejskie.gov.pl na dzień […]

Czytaj więcej

Branża:

Innowacyjność
Artykuł
22 09.2018
Artykuł
22.09.2018

Spin-off i spin-out – o narzędziach finansowania komercjalizacji technologii

przez Mateusz Stańczyk

Lata 2019-2023 przyniosą znaczną ilość środków przeznaczonych na rozwój i komercjalizację nowych technologii. Program dotacyjny Bridge Alfa stworzony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przewiduje ok 2 mld złotych, program PFR Otwarte Innowacje FIZ prowadzony przez PFR Ventures dalsze 421 mln złotych, a program PFR NCBR CVC realizowany łącznie przez NCBR i PFR Ventures – dodatkowe 800 mln złotych. Wszystkie wskazane programy weszły w fazę realizacji, o czym świadczą pierwsze inwestycje funduszy z udziałem podmiotów rynku venture capital, które pośredniczą w przekazywaniu środków.

Czytaj więcej

Branża:

Innowacyjność
Artykuł
10 09.2018
Artykuł
10.09.2018

Urząd Zamówień Publicznych chce ułatwiać życie innowatorom

przez Małgorzata Gołyńska-Minkiewicz

Urząd Zamówień Publicznych i Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zauważają potencjał rynku badawczo-rozwojowego i chcą zachęcać do szerszego wykorzystywania narzędzi wspierania innowacji w zamówieniach publicznych. Na razie padły pierwsze deklaracje – opublikowana kilka tygodni temu Koncepcja Nowego Prawa Zamówień Publicznych przedstawia kierunkowe zmiany oczekiwane przez decydentów, między innymi w tym obszarze.

Czytaj więcej

Branża:

Innowacyjność
Artykuł
18 07.2018
Artykuł
18.07.2018

JAK POZYSKAĆ DODATKOWE ŚRODKI NA ROZWÓJ SEKTORA FARMACEUTYCZNEGO

przez Aleksandra Burda

2018 rok przynosi możliwość pozyskania dodatkowych środków na rozwój sektora farmaceutycznego. W ramach Programu Sektorowego InnoNeuroPharm NCBiR ogłosiło Konkurs 3/1.2/2018 InnoNeuroPharm, który kieruje do przedsiębiorstw (samodzielnych lub w konsorcjum) zamierzających realizować swoje projekty poza woj. mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych).

Czytaj więcej

Branża:

Innowacyjność
Artykuł
13 06.2017
Artykuł
13.06.2017

Jednolity patent europejski – o czym powinien wiedzieć polski przedsiębiorca?

przez Łukasz Dutkowski

Pomimo że Polska, podobnie jak Hiszpania oraz Chorwacja, ostatecznie nie przystąpiła do Porozumienia o Jednolitym Sądzie Patentowym, a tym samym zrezygnowała z wprowadzenia na jej terytorium jednolitego patentu europejskiego, nie można zapominać, że może on wywrzeć wpływ na działalność polskich przedsiębiorców.

Czytaj więcej

Branża:

Innowacyjność
Artykuł
02 06.2017
Artykuł
02.06.2017

Projekty racjonalizatorskie oraz ich użyteczność na tle pozostałych projektów wynalazczych

przez Łukasz Dutkowski

Od początku funkcjonowania projektów racjonalizatorskich w Prawie własności przemysłowej, zarówno doktryna, jak i orzecznictwo, poświęcają im bardzo niewiele uwagi. Z uwagi na to, warto zastanowić się nad ich istotą, sensem udzielania im ochrony prawnej, a także korzyściami, które mogą płynąć z ich urzeczywistniania.

Czytaj więcej

Branża:

Innowacyjność

Innowacyjność

Transfer technologii i patent pools

Umowy

Reprezentacja w sporach

Ochrona know-how

Audyt IP