produkty

Intelektualna.pl
Artykuł
06 07.2017
Artykuł
06.07.17

Czy w związku z jednym z najnowszych wyroków TSUE przyszedł czas na koniec „mleka sojowego” i „sera wegańskiego”?

przez J.Lewandowska,Ł.Dutkowski

Wraz z dynamicznymi zmianami nawyków żywieniowych społeczeństwa, pojawiają się problemy dotyczące zgodnego z prawem nazewnictwa stosunkowo nowych produktów spożywczych. Obecnie funkcjonuje na rynku znaczna liczba wyrobów roślinnych przeznaczonych do zastąpienia odpowiadających im towarów pochodzenia zwierzęcego, w szczególności mięsa czy mleka. W większości przypadków nadaje się im nazwy zarezerwowane dla produktów pochodzenia zwierzęcego, wraz z dodatkami wskazującymi na surowiec, z którego zostały wytworzone, np. mleko migdałowe lub kotlety sojowe. Z wyroku TSUE z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie C-422/16 wynika, że nie zawsze takie praktyki są zgodne z prawem.Czytaj więcej

Branża:

Konkurencja
Artykuł
09 01.2017
Artykuł
09.01.17

TSUE ponownie zabiera głos w sprawie importu równoległego produktów leczniczych

przez Michał Wojtkowiak

W wydanym niedawno wyroku w sprawie C-297/15 Ferring Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) miał okazję ponownie odnieść się do problematyki wyczerpania prawa do znaku towarowego oraz związanego z nią zagadnienia tzw. importu równoległego. Mówiąc o imporcie równoległym, mamy na myśli np. sytuację, w której producent towaru X, opatrzonego określonym znakiem towarowym, wprowadza go do obrotu na terenie jednego z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), a inny podmiot Y nabywa go w jednym z ww. państw w celu jego dalszej odsprzedaży w drugim z nich. Czytaj więcej

Branża:

Konkurencja
Artykuł
07 10.2014
Artykuł
07.10.14

Czy kształt cukierka może być chroniony prawem?

przez dr Monika A.Górska

Owszem, kształt cukierka może być chroniony prawem wyłącznym. W bazie Urzędu Patentowego RP znajdziemy kilka interesujących przykładów [www.uprp.pl] Jednak, nie tylko cukierki mogą „skorzystać” z ochrony. Również felgi samochodowe, rowery, telefony, filiżanki, biżuteria, meble czy etykiety na opakowaniach bądź same opakowania mogą podlegać ochronie jako wzory przemysłowe o ile spełnione są ustawowe przesłanki takiej ochrony. Czytaj więcej

Branża:

Konkurencja
Artykuł
01 06.2014
Artykuł
01.06.14

Rynek właściwy w sektorze farmaceutycznym

przez dr Monika A. Górska

Dla prawa konkurencji jednym z kluczowych pojęć jest pojęcie „rynku właściwego”. To na rynku właściwym dochodzi do zawarcia porozumień ograniczających konkurencję, do nadużycia pozycji dominującej, wreszcie skutki koncentracji można zaobserwować wyłącznie na rynku właściwym. Wyznaczanie rynku właściwego jest najważniejszym i najtrudniejszym zadaniem organu konkurencji. W trakcie analizy ekonomiczno-prawnej należy uwzględnić specyfikę danej branży gospodarki. Czytaj więcej

Branża:

Konkurencja
Artykuł
01 05.2014
Artykuł
01.05.14

Jakie prawo mam zastosować czyli prawo właściwe dla zobowiązań umownych z zakresu IP

przez dr hab. Rafał Sikorski

W dzisiejszych czasach umowy coraz częściej podpisywane są z kontrahentami z innych państw (podmiotami zagranicznymi). Szczególnie w dziedzinie własności intelektualnej powiązania między stronami mają charakter globalny i międzynarodowy, a coraz rzadziej krajowy. W przypadku naruszeń zobowiązań umownych może powstać problem dotyczący prawa jakie byłoby właściwe dla danego sporu.Czytaj więcej

Branża:

Konkurencja

Konkurencja

Audyt IP

Reprezentacja w sporach

Umowy

Strategia ochrony wzoru