produkty

Intelektualna.pl

Powrót

Artykuł
28 05.2014
Artykuł
28.05.2014

Kontrolowanie reklam leków – lek na niesforność producentów

przez dr Monika A. Górska, Jan Stranz

Podczas koncertu w Sali Kongresowej w Warszawie rozpowszechniono krótki film, w którym padały nazwy leków stosowanych do leczenia schorzeń nowotworowych. Były to leki wydawane na receptę, co do których obowiązuje bezwzględny zakaz reklamy kierowanej do publicznej wiadomości. Ponadto, reklama leku tego rodzaju prowadzona może być wyłącznie przez tzw. podmiot odpowiedzialny lub na jego zlecenie.

W opisywanej sytuacji, podmioty odpowiedzialne oświadczyły, że w filmie wykorzystano nazwy leków bez ich wiedzy i zgody. GIF uznał jednak, że nawet jeśli osoby występujące w filmie przytaczały nazwy danych produktów leczniczych z własnej inicjatywy i niezależnie od wiedzy i woli producenta tych leków, należy uznać taki film za reklamę i to niezgodną z prawem. Ponieważ uczestnikami koncertu były osoby nie posiadające uprawnień do wystawiania recept, to GIF uznał, że reklama leków była skierowana do publicznej wiadomości.

Stanowisko GIF jest spójne ze stanowiskiem prezentowanym przez sądy unijne. W podobnym tonie wypowiedział się bowiem Trybunał Sprawiedliwości w wyroku w sprawie o sygnaturze C-421/07 z dnia 2 kwietnia 2009 roku (Vestre Landsret przeciwko Fred Damgaardow).

Branża:

Media&Marketing

Powrót

Komentarze (0)1 × five =