produkty

Intelektualna.pl

Powrót

Artykuł
23 01.2017
Artykuł
23.01.2017

Linkowanie a prawo autorskie

przez J.Matczuk, M. Michalska

Nad problemem linkowania, nie po raz pierwszy, pochylił się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), wydając wyrok w sprawie GS Media BV (wyrok z 8 września 2016 r., C-160/15). Rozstrzygnięciu temu nie można odmawiać znaczenia dla interpretacji prawa przez polskie sądy. W dotychczas wydawanych wyrokach (o czym szerzej poniżej), interpretując kwestię dopuszczalności korzystania z linków, sądy odwoływały się do wcześniejszego wyroku TSUE z 13 lutego 2014 r. w sprawie Svensson i in. (C-466/12). TSUE stanął wówczas na stanowisku, że co do zasady nie stanowi czynności publicznego udostępnienia zamieszczanie na stronie internetowej linków, odsyłających do utworów chronionych ogólnie dostępnych na innej stronie internetowej. Warto więc zastanowić się nad wnioskami płynącymi z orzeczenia w sprawie GS Media BV.

Zapraszamy do lektury artykułu na powyższy temat autorstwa mecenas Joanny Matczuk oraz mecenas Magdaleny Michalskiej, który ukazał się na stronach Rzeczpospolitej:

http://www.rp.pl/Opinie/301119985-Linkowanie-a-prawo-autorskie.html#ap-1

Branża:

IT&SOFTWARE

Powrót

Komentarze (0)two × 5 =