produkty

Intelektualna.pl
Artykuł
14 11.2014
Artykuł
14.11.14

Humorystycznie w piątek, czyli czy charakterystyczna poza na zdjęciu może być chroniona prawem autorskim?

przez Anna Milkiewicz

Parę dni temu na stronie internetowej dziennika The Guardian pojawił się artykuł dotyczący pośladków znanej amerykańskiej celebrytki Kim Kardashian. Artykuł dotyczy potencjalnego naruszenia praw autorskich do wykonanych przez celebrytkę zdjęć jej pośladków w charakterystycznej pozie. Naruszenia praw miała dokonać niejaka Jen Selter, która zamieszcza podobne zdjęcia tej części swojego ciała na portalu Instagram.Czytaj więcej

Branża:

Media&Marketing
Artykuł
06 11.2014
Artykuł
06.11.14

Postanowienie ETS w sprawie BestWater

przez Anna Milkiewicz

Doczekaliśmy się stanowiska Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie BestWater v. Michael Mebes i Stefan Potsch (sprawa C-348/13). Rozstrzygnięcie TSUE miało odpowiedzieć na pytanie: czy zamieszczając filmik na swojej stronie internetowej z portalu, na którym znalazł się on nielegalnie, łamiemy prawo? Nie zawsze bowiem możliwe jest stwierdzenie nielegalności zamieszczenia filmu na portalu, z którego udostępniamy dany film. Dlatego zadaniem TSUE było rozstrzygnięcie czy nawet przy braku wiedzy o bezprawnym zamieszczeniu filmu na portalu osoba udostępniająca ten film na swojej stronie internetowej łamie prawo. Czytaj więcej

Branża:

Media&Marketing
Artykuł
20 10.2014
Artykuł
20.10.14

Dzieło w domenie publicznej.

przez Anna Milkiewicz

Przed Sądem w Paryżu toczy się postępowanie dotyczące naruszającej prawa autorskie reprodukcji dzieł francuskiego rzeźbiarza Auguste Rodina. Sprawa jest o tyle ciekawa, że Rodin zmarł w listopadzie 1917r., w związku z czym zasadniczo jego prace są w tzw. domenie publicznej. Jednakże, francuska prokuratura uznała, że wyprodukowanie i sprzedaż przez spółkę „Gruppo Mondiale” około 1700 sztuk kopii rzeźb Rodina stanowi naruszenie jego praw autorskich. Czytaj więcej

Branża:

Media&Marketing
Artykuł
02 10.2014
Artykuł
02.10.14

Digitalizacja a udostępnianie zbiorów w bibliotece

przez dr Monika A.Górska

Kilka wpisów temu poruszyliśmy na Intelektualna.pl kwestię digitalizacji. Digitalizacja to – w dużym skrócie - tworzenie zapisu cyfrowego dzieła (utworu). Dzięki cyfrowej „kopii” dzieła możemy mieć do niego dostęp poprzez komputer nawet jeżeli fizycznie dzieło to jest przykładowo wypożyczone, znajduje się w innej bibliotece, muzeum bądź archiwum albo jest na tyle cenne, że nie jest udostępniane. Powszechny trend digitalizacji ma ułatwić dostęp do dziedzictwa kulturowego. Czy jednak oznacza to, że dopuszczalne jest np. „ściąganie” na nośnik USB zdigitalizowanych książek? Czy w takiej sytuacji nie dojdzie jednak do naruszenia praw autorskich?Czytaj więcej

Branża:

Media&Marketing
Artykuł
01 09.2014
Artykuł
01.09.14

Digitalizacja – utwór chroniony Prawem autorskim?

przez dr Monika A. Górska

Digitalizacja i ochrona zasobów europejskiej pamięci kulturowej, obejmujących materiały drukowane (książki, czasopisma, gazety), fotografie, obiekty muzealne, dokumenty archiwalne, materiały dźwiękowe i audiowizualne, obiekty zabytkowe i stanowiska archeologiczne to jeden z kluczowych obszarów zainteresowania Unii Europejskiej [Zalecenie Komisji z dnia 27 października 2011 r. w sprawie digitalizacji i udostępniania w Internecie dorobku kulturowego oraz w sprawie ochrony zasobów cyfrowych, Dz.Urz. UE L Nr 283 z 29 października 2011 r.]. Czym zatem jest digitalizacja i jak ją prawidłowo przeprowadzić?Czytaj więcej

Branża:

Media&Marketing
Artykuł
11 07.2014
Artykuł
11.07.14

Ambush marketing cz. 3

przez dr Monika A. Górska

Dla zwalczania przejawów ambush marketingu najbardziej odpowiednim przepisem ZNKU jest art. 3 ust. 1 ZNKU. Wskazuje się, że wywołanie mylnego wrażenia, że jest się sponsorem imprezy, stanowi zaprzeczenie dobrych obyczajów, które w konsekwencji narusza interesy innych przedsiębiorców (np. oficjalnych sponsorów) bądź zagraża takim interesom [Z. Pinkalski, Ambush marketing – charakterystyka i ocena prawna zjawiska w perspektywie Euro 2012, PPH 2011/46]. Czytaj więcej

Branża:

Media&Marketing

Media&Marketing

Reprezentacja w sporach

Umowy

Oznaczenia i Reklama Produktów

Merchandising