produkty

Intelektualna.pl

Powrót

Artykuł
23 05.2019
Artykuł
23.05.2019

NEYMAR nie będzie znakiem towarowym

przez Julia Lewandowska

Sąd podtrzymał decyzję Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej o stwierdzeniu nieważności słownego znaku towarowego NEYMAR.

Znany piłkarz, Neymar Da Silva Santos Júnior w lutym 2016 roku złożył wniosek o stwierdzenie nieważności słownego wspólnotowego znaku towarowego NEYMAR do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Znak ten został zarejestrowany na rzecz Carlosa Moreiry dla ubrań, butów oraz nakryć głowy. Wniosek piłkarza został uwzględniony przez EUIPO, który wydał decyzję o stwierdzeniu nieważności znaku. Decyzja ta została następnie zaskarżona przez Moreirę, a sprawa trafiła przed Sąd.

Zgodnie z artykułem 52(1)(b) rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego[1]: nieważność wspólnotowego znaku towarowego stwierdza się na podstawie wniosku do urzędu lub roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia w przypadku gdy zgłaszający działał w zlej wierze w momencie dokonywania zgłoszenia znaku towarowego.

W swojej skardze Moreira zarzucił Izbie Odwoławczej EUIPO naruszenie tego artykułu podnosząc, że Izba niesłusznie uznała go za działającego w złej wierze. Podkreślił, że w momencie zgłaszania swojego znaku do rejestracji nie wiedział, że Neymar jest wschodzącą gwiazdą futbolu o międzynarodowej rozpoznawalności, ponieważ piłkarz ten nie był jeszcze wtedy znany w Europie. Moreira zaprzeczył także jakoby jedynym celem jego zgłoszenia miało być wykorzystanie renomy Neymara. Co ciekawe, Moreira w podobnym czasie chciał zarejestrować znak towarowy w postaci imienia innego znanego piłkarza – Ikera Casillasa.

Argumentacja Moreiry nie została uwzględniona przez Sąd, który w wyroku z dnia 14 maja 2019 roku, T-795/17[2], uznał, że z dowodów przedłożonych na poparcie wniosku o unieważnienie znaku wynika, że Neymar Da Silva Santos Júnior w momencie zgłoszenia przedmiotowego znaku był już znany w Europie, między innymi z gry w brazylijskiej drużynie narodowej. Piłkarz w tym czasie był uznawany za obiecującego zawodnika. W swoim wyroku Sąd podkreślił także, że w latach 2009-2012 publikacje o piłkarzu pojawiały się często w mediach, szczególnie we Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, także w kontekście prawdopodobnego transferu Neymara do FC Barcelony.

Biorąc pod uwagę fakt, że Moreira w momencie zgłoszenia swojego znaku posiadał dostateczną wiedzę na temat piłki nożnej, Sąd uznał, iż musiał on wiedzieć, że Neymar Da Silva Santos Júnior jest znaną postacią w świecie futbolu, która wkrótce zostanie przeniesiona do znanego europejskiego klubu.

Sąd, mając na uwadze wszystkie opisane okoliczności, uznał, że próba rejestracji znaku słownego NEYMAR o brzmieniu identycznym z imieniem słynnego piłkarza nie była przypadkiem i miała na celu nawiązanie do jego osoby i wykorzystanie jego renomy.

 

 

[1] Obecnie rozporządzenie to zostało zastąpione przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej

[2] pełna treść wyroku w języku angielskim: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214045&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9090855

Branża:

Konkurencja

Powrót

Komentarze (0)5 × 1 =