produkty

Intelektualna.pl

Nota prawna

SMM LEGAL Maciak Mataczyński Adwokaci sp.k. ani autorzy tekstów (dalej jako: „Autorzy”) nie ponoszą odpowiedzialności za treść zamieszczoną na niniejszym portalu INTELEKTUALNA.PL (dalej jako: „Portal”) w zakresie, w jakim podmioty trzecie mogłyby doznać szkody majątkowej lub niemajątkowej, podejmując (lub zaniechując podjęcia) jakiekolwiek czynności na podstawie treści zamieszczonych na Portalu.

Treść Portalu nie stanowi informacji prawnej, opinii prawnej ani jakiejkolwiek porady prawnej i samodzielnie nie powinna być podstawą do podjęcia jakiejkolwiek decyzji. Treść Portalu nie stanowi informacji o stanie obowiązującego prawa ani prawa uchwalonego w przyszłości. Treść Portalu stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów Autorów i nie stanowi oficjalnego stanowiska adw. Przemysława Maciaka, adw. dr hab. Rafała Sikorskiego ani SMM LEGAL Maciak Mataczyński Adwokaci sp.k. w jakiejkolwiek sprawie. Autorzy zastrzegają prawo do zmiany tekstów oraz poglądów przedstawionych na Portalu, w szczególności w przypadku zmiany prawa lub praktyki orzeczniczej sądów i organów administracji.

W celu uzyskania pomocy prawnej w konkretnej sprawie zapraszamy do korzystania z indywidualnych usług świadczonych przez SMM LEGAL Maciak Mataczyński Adwokaci sp.k.