produkty

Intelektualna.pl

Ochrona know-how

Co to jest know - how?

Know – how to poufna wiedza (również doświadczenie) techniczna bądź nietechniczna, która może być wykorzystana w działalności gospodarczej. Przykładem takiej wiedzy może być metoda produkcji danego towaru (np. receptura piwa), baza danych klientów i kontrahentów czy też stosowane procedury w przedsiębiorstwie. Ochrona know-how to system prawnych i pozaprawnych rozwiązań zmierzających do zachowania w poufności cennej gospodarczo wiedzy i doświadczenia. Spośród dostępnych instrumentów warto wybrać te, które najlepiej zabezpieczą know-how przed ujawnieniem.

Co zyskasz dzięki temu?

Kiedy warto to zrobić?

Wszystkie produkty

Reprezentacja przed GIODO

Audyt ochrony danych osobowych

Merchandising

Oznaczenia i Reklama Produktów

Obsługa wdrożeń informatycznych

Transfer technologii i patent pools

Strategia ochrony wzoru

Polityka Bezpieczeństwa