produkty

Intelektualna.pl

Powrót

Artykuł
17 09.2018
Artykuł
17.09.18

Raport EUIPO dotyczący naruszeń praw własności intelektualnej w Unii Europejskiej

przez Aleksandra Burda

W czerwcu bieżącego roku Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej opublikował raport na temat naruszeń praw własności intelektualnej w Unii Europejskiej. Autorzy raportu skupili się w szczególności na rozmiarach i konsekwencjach naruszeń oraz postawach konsumentów względem handlu podróbkami.

Nie budzi szczególnego zaskoczenia, że najczęściej podrabiane są ubrania, obuwie i akcesoria. Bezpośrednie straty w tym sektorze szacowane są na 23, 2 miliardów euro, a pośrednie – 37, 9 miliardów euro. Warto przy tym zwrócić uwagę, że podmioty działające w ww. sektorze często prowadzą działalność także w innych obszarach produkcji, które zostały wyodrębnione w raporcie, tj. w sektorze biżuterii i zegarków, torebek i walizek czy kosmetyków. Tak więc ogólne straty ponoszone z tytułu naruszeń praw własności intelektualnej przez takie podmioty mogą być jeszcze większe.

Pozostałe sektory, które notują największe straty z powodu wprowadzania do obrotu podrobionych towarów, to sektor farmaceutyczny, kosmetyczny, alkoholowy, a także sektor smartfonów.

Raport zawiera również ciekawe wnioski w przedmiocie postawy konsumentów, którzy kupują produkty podrobione. Znacząca grupa badanych w wieku 15-24 lat nie widzi nic złego w kupowaniu podróbek, jeżeli cena za towar oryginalny jest zbyt wysoka. Co więcej, kupowanie produktów tańszych i nieoryginalnych jest postrzegane przez takich konsumentów jako przejaw zaradności i sprytu. Wśród młodszych respondentów panuje także przekonanie, że jeśli treści objęte prawami autorskimi nie są dostępne z legalnych źródeł, to dopuszczalne jest ich ściągnięcie z pirackich stron. Z kolei wśród starszych konsumentów niższy jest odsetek osób, które przyzwalają na naruszanie praw własności intelektualnej.

Handel towarami podrobionymi skutkuje nie tylko pieniężnymi stratami przedsiębiorców (szkody bezpośrednie i pośrednie EUIPO wycenia na około 100 miliardów euro!), ale także koniecznością redukcji pracowników oraz niższymi wpływami do budżetów państw członkowskich.

Całość raportu można znaleźć pod adresem:

https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/web/observatory/synthesis-report

Branża:

Powrót

Komentarze (0)
Dozwolone znaczniki: <b><i><br>

Nasza opinia

27.04.2014

Moralność w prawie patentowym

przez Anna Milkiewicz

Zdawać by się mogło, że możliwość uzyskania patentu jasno wynika z przepisów - wynalazek musi być nowy, nieoczywisty oraz użyteczny. Czy jednak pomimo jasnego brzmienia przepisów i zawartego w nich ka Czytaj Więcej