produkty

Intelektualna.pl

Powrót

Artykuł
24 10.2014
Artykuł
24.10.2014

REFORMA PRAWA AUTORSKIEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

przez Anna Milkiewicz

W związku z tym, w 2013r. Komisja Europejska ogłosiła konsultacje społeczne, podczas których zainteresowani twórcy, konsumenci bądź producenci mieli możliwość wypełnić formularz złożony z 80 pytań. W konsultacjach wzięło udział jedynie 11 państw, w tym Polska. 5 marca 2014r. konsultacje zakończono, po czym rozpoczęto prace nad przygotowaniem raportu podsumowującego.

W lipcu br. raport opublikowano. Ukazał on wyraźny kierunek w jakim powinno podążać prawo autorskie w UE. Zauważyć jednak należy, iż niespełna 9% przesłanych kwestionariuszy pochodziło od producentów, wydawców czy nadawców, a ponad 80% od końcowych użytkowników i twórców. Z raportu wynika potrzeba m.in. rozszerzenia i ujednolicenia uprawnień w ramach dozwolonego użytku na obszarze UE, uzależnienia dozwolonego użytku naukowego (edukacyjnego, bibliotecznego itp.) od charakteru wykonywanych czynności a nie od charakteru instytucji, legalizacji „cyfrowego” dzielenia się plikami szczególnie na płaszczyźnie wewnętrznej (urządzenia techniczne, „chmury”, profile należące do jednej osoby), pobierania ujednoliconych stałych składek tytułem finansowania kultury zamiast wprowadzania nowych represji prawnych, a także likwidowania ograniczeń dostępu do danego utworu (w wersji cyfrowej- udostępnionego w Internecie) w zależności od położenia geograficznego czy adresu IP.

Temat reformy prawa autorskiego w UE powrócił ze względu na początek kadencji nowego komisarza UE ds. gospodarki cyfrowej Guenthera Oettingera. Zapewnił on, iż to właśnie ta reforma będzie dla niego priorytetem Kotwicapodczas sprawowania kadencji. Komisja Europejska pracuje już nad jej projektem. Jest to ważna kwestia nie tylko dla wydawców i twórców, ale przede wszystkim dla końcowych użytkowników, którym ujednolicenie i sprecyzowanie praw autorskich w dużym zakresie ułatwi „cyfrowe” życie.

Raport KE dostępny na stronie: http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/docs/contributions/consultation-report_en.pdf

Branża:

 

Powrót

Komentarze (0)nineteen + 13 =