produkty

Intelektualna.pl
Artykuł
26 02.2019
Artykuł
26.02.2019

Komisja Europejska nie wyraziła zgody na przejęcie Alstom przez Siemens

przez Dr Miłosz Malaga

Jedną z szerzej komentowanych decyzji Komisji Europejskiej w zakresie prawa konkurencji jest wydany na początku lutego 2019 r. zakaz przejęcia Alstom przez Siemens. Transakcja dotyczyła kolejowych części tych przedsiębiorstw i była istotnie popierana przez rządy niemiecki i francuski. Uzasadniano ją potrzebą powstania „europejskiego czempiona”, który byłby w stanie stawić czoła rosnącej konkurencji na światowym rynku […]

Czytaj więcej

Branża:

Konkurencja
Artykuł
14 02.2019
Artykuł
14.02.2019

Osiągnięto porozumienie w przedmiocie dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym

przez Michał Wojtkowiak

W dniu 13 lutego 2019 roku, po długotrwałych dyskusjach pomiędzy krajami członkowskimi UE, Parlamentem Europejskim oraz Komisją Europejską, osiągnięte zostało porozumienie w przedmiocie nowego brzmienia Dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym (procedura 2016/0280 COD). Przygotowywany projekt dyrektywy od dłuższego czasu budzi wiele kontrowersji, wprowadzając dyskusyjne rozwiązania, mające w założeniu zmierzać do rozszerzenia […]

Czytaj więcej

Branża:

Media&Marketing
Artykuł
14 02.2019
Artykuł
14.02.2019

Wisła Kraków, była Minister, śląski browar – parę słów o perspektywach crowdfundingu

przez Mateusz Stańczyk

Sukces akcji Wisły Kraków S.A. wypromował crowdfunding kapitałowy wśród szerszej publiczności. Zbiórka firmowana m.in. przez panów Jakuba Błaszczykowskiego i Jarosława Królewskiego pozwoliła klubowi z ulicy Reymonta na pozyskanie ponad 4 milionów złotych na kapitał własny w zaledwie 24 godziny, dzięki zaangażowaniu 9128 inwestorów. Ciekawostką jest to, że emitent zdecydował się na emisję akcji z ceną […]

Czytaj więcej

Branża:

Innowacyjność
Artykuł
14 02.2019
Artykuł
14.02.2019

O Prostej Spółce Akcyjnej subiektywnie

przez Dr hab. Tomasz Sójka, prof. UAM. Adwokat. Partner Założyciel SMM Legal

W minionym tygodniu RM przyjęła projekt przepisów dotyczących prostej spółki akcyjnej. Trudno mi w tym zakresie silić się na próbę obiektywnej oceny, gdyż po ponad dwóch latach intensywnego udziału w pracach nad tym projektem straciłem nieco dystans. Z całą pewnością projekt ten nie zastąpi całościowej reformy KSH, która wydaje się być coraz bardziej potrzebna. Wśród […]

Czytaj więcej

Branża:

Innowacyjność
Artykuł
06 02.2019
Artykuł
06.02.2019

Dlaczego McDonald’s traci znak towarowy „Big Mac”?

przez Monika Ratajczak

Czy McDonald’s używał znaku słownego „Big Mac” przez 5 kolejnych lat? Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) powziął co do tego wątpliwości i w decyzji z 11 stycznia br. stwierdził wygaśnięcie unijnego znaku słownego „Big Mac”. Postępowanie to toczyło się z wniosku spółki Supermac’s Ltd. – irlandzkiego konkurenta McDonald’s. Zgodnie z art. 58(1) rozporządzenia […]

Czytaj więcej

Branża:

Media&Marketing
Artykuł
01 02.2019
Artykuł
01.02.2019

Trwałość operacji – o „życiu” projektu finansowanego ze środków UE po jego zakończeniu

przez Mateusz Stańczyk

Finansowanie ze środków europejskich ma przynosić efekty długotrwałe, określone strategicznie na poziomie UE i krajowym. Przekłada się to na dalece posunięty formalizm ich dystrybucji i obowiązków dotyczących ich wykorzystania. Dlatego też na równi z prawidłowym przygotowaniem budżetu i określeniem wskaźników projektu beneficjenci powinni mieć na uwadze zasadę trwałości. Zgodnie z informacjami portalu FunduszeEuropejskie.gov.pl na dzień […]

Czytaj więcej

Branża:

Innowacyjność
Artykuł
22 09.2018
Artykuł
22.09.2018

Spin-off i spin-out – o narzędziach finansowania komercjalizacji technologii

przez Mateusz Stańczyk

Lata 2019-2023 przyniosą znaczną ilość środków przeznaczonych na rozwój i komercjalizację nowych technologii. Program dotacyjny Bridge Alfa stworzony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przewiduje ok 2 mld złotych, program PFR Otwarte Innowacje FIZ prowadzony przez PFR Ventures dalsze 421 mln złotych, a program PFR NCBR CVC realizowany łącznie przez NCBR i PFR Ventures – dodatkowe 800 mln złotych. Wszystkie wskazane programy weszły w fazę realizacji, o czym świadczą pierwsze inwestycje funduszy z udziałem podmiotów rynku venture capital, które pośredniczą w przekazywaniu środków.

Czytaj więcej

Branża:

Innowacyjność

Oferta

Czy zastanawiałeś się nad ochroną własności intelektualnej w Twoim przedsiębiorstwie?

Zobacz

na co warto zwrócić uwagę.