produkty

Intelektualna.pl
Artykuł
22 09.2018
Artykuł
22.09.2018

Spin-off i spin-out – o narzędziach finansowania komercjalizacji technologii

przez Mateusz Stańczyk

Lata 2019-2023 przyniosą znaczną ilość środków przeznaczonych na rozwój i komercjalizację nowych technologii. Program dotacyjny Bridge Alfa stworzony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przewiduje ok 2 mld złotych, program PFR Otwarte Innowacje FIZ prowadzony przez PFR Ventures dalsze 421 mln złotych, a program PFR NCBR CVC realizowany łącznie przez NCBR i PFR Ventures – dodatkowe 800 mln złotych. Wszystkie wskazane programy weszły w fazę realizacji, o czym świadczą pierwsze inwestycje funduszy z udziałem podmiotów rynku venture capital, które pośredniczą w przekazywaniu środków.

Czytaj więcej

Branża:

Innowacyjność
Artykuł
14 09.2018
Artykuł
14.09.2018

Projekt Dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym przyjęty przez Parlament Europejski

przez Piotr Ruchała

W ubiegłą środę Parlament Europejski przegłosował w pierwszym czytaniu przyjęcie z poprawkami budzącego od dłuższego czasu kontrowersje projektu dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Projekt jest jednym z elementów realizowanej przez Komisję Europejską strategii jednolitego rynku cyfrowego (digital single market). Atmosfera wokół projektu jest bardzo napięta, a w Internecie pojawiają się liczne głosy nazywające projektowaną dyrektywę „ACTA 2”. Warto zatem przyjrzeć się szczegółom tego aktu prawnego.

Czytaj więcej

Branża:

Media&Marketing
Artykuł
10 09.2018
Artykuł
10.09.2018

Urząd Zamówień Publicznych chce ułatwiać życie innowatorom

przez Małgorzata Gołyńska-Minkiewicz

Urząd Zamówień Publicznych i Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zauważają potencjał rynku badawczo-rozwojowego i chcą zachęcać do szerszego wykorzystywania narzędzi wspierania innowacji w zamówieniach publicznych. Na razie padły pierwsze deklaracje – opublikowana kilka tygodni temu Koncepcja Nowego Prawa Zamówień Publicznych przedstawia kierunkowe zmiany oczekiwane przez decydentów, między innymi w tym obszarze.

Czytaj więcej

Branża:

Innowacyjność
Artykuł
21 08.2018
Artykuł
21.08.2018

Bezglutenowa woda, czyli o nieuczciwym oznaczaniu żywności

przez Piotr Andrzejewski

Wprowadzenie na rynek produktu spożywczego wiąże się z koniecznością spełnienia wymagań dotyczących zasad przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. W aktualnym stanie prawnym zakres podstawowych obowiązków nałożonych na producentów żywności co do informowania konsumentów na temat żywności – w tym poprzez etykietowanie produktów –wyznaczony jest przez prawo unijne.

Czytaj więcej

Branża:

Konkurencja
Artykuł
18 07.2018
Artykuł
18.07.2018

JAK POZYSKAĆ DODATKOWE ŚRODKI NA ROZWÓJ SEKTORA FARMACEUTYCZNEGO

przez Aleksandra Burda

2018 rok przynosi możliwość pozyskania dodatkowych środków na rozwój sektora farmaceutycznego. W ramach Programu Sektorowego InnoNeuroPharm NCBiR ogłosiło Konkurs 3/1.2/2018 InnoNeuroPharm, który kieruje do przedsiębiorstw (samodzielnych lub w konsorcjum) zamierzających realizować swoje projekty poza woj. mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych).

Czytaj więcej

Branża:

Innowacyjność
Artykuł
21 01.2018
Artykuł
21.01.2018

Nowelizacja przepisów o tajemnicy przedsiębiorstwa – z czym wiążą się projektowane zmiany?

przez Łukasz Dutkowski

Z uwagi na stale zwiększające się znaczenie innowacyjności i konkurencyjności w działalności gospodarczej, znaczenia nabiera kwestia możliwie najlepiej odpowiadającego potrzebom praktyki unormowania problematyki tajemnicy przedsiębiorstwa. Przepisy regulujące tę materię odnaleźć można zarówno na poziomie międzynarodowym, na gruncie prawa Unii Europejskiej – w dyrektywie 2016/943, jak i w ustawach krajowych – w Polsce tajemnicę przedsiębiorstwa reguluje przede wszystkim ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ze względu na obowiązywanie tytułowej dyrektywy, konieczne staje się dostosowanie polskiego prawa krajowego do stawianych przez nią wymogów.

Czytaj więcej

Branża:

Konkurencja

Oferta

Czy zastanawiałeś się nad ochroną własności intelektualnej w Twoim przedsiębiorstwie?

Zobacz

na co warto zwrócić uwagę.