produkty

Intelektualna.pl

Powrót

Artykuł
19 09.2018
Artykuł
19.09.18

XI edycja Global Innovation Index

przez Łukasz Dutkowski

Cornell University, INSEAD oraz Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) we współpracy z innymi organizacjami i instytucjami z całego świata wydały XI edycję Global Innovation Index, która została poświęcona tematyce innowacji w sektorze energetycznym.

Jak podkreślają autorzy opracowania, zapotrzebowanie na energię wzrasta w niespotykanym dotąd tempie. Konieczne jest zatem stałe wprowadzanie innowacji, które pozwolą zapewnić społeczeństwu bezpieczeństwo energetyczne. Muszą one być wprowadzane zarówno na etapie produkcji, magazynowania i dystrybucji energii, jak również na etapie jej konsumpcji.

W tegorocznym wydaniu Global Innovation Index tradycyjnie znalazł się ranking państw przodujących w dziedzinie innowacyjności. W rankingu ujęte zostało 126 państw, których populacja stanowi łącznie 90,8% światowej populacji, generujących łącznie 96,3% światowego PKB. Polska uplasowała się w rankingu na 39 pozycji, z kolei za najbardziej innowacyjne państwo po raz kolejny uznana została Szwajcaria.

Opracowanie zawiera ponadto szereg interesujących artykułów oraz liczne analizy i dane statystyczne.

XI edycję Globalnego Indeksu Innowacyjności można znaleźć pod adresem:

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2018.pdf

Branża:

Innowacyjność

Powrót

Komentarze (0)
Dozwolone znaczniki: <b><i><br>