produkty

Intelektualna.pl

Powrót

Artykuł
27 06.2014
Artykuł
27.06.2014

Zasoby patentowe czyli tzw. patent pools – zagrożenie czy szansa na rozwój?

przez dr hab. Rafał Sikorski

Zasoby patentowe pojawiły się już pod koniec XIX w. i do dzisiaj efektywnie funkcjonują obejmując takie technologie jak MPEG- 2, WiFi czy telefonię komórkową 3G.

Z jednej strony, istnieją liczne regulacje oraz sugestie dotyczące funkcjonowania zasobów patentowych. Przykładowo, zakazane jest gromadzenie technologii względem siebie konkurencyjnych, gdyż wyłączałoby to rywalizację pomiędzy uprawnionymi z patentów i prowadziło do powstawania tzw. kartelów.
Wskazuje się również, iż gromadzenie technologii komplementarnych względem siebie jest korzystniejsze, gdyż daje możliwość wspólnego stosowania technologii, które są niemożliwe do samodzielnego wykorzystania bądź też takie wykorzystanie byłoby możliwe, ale wiązałoby się z mniejszą wartością technologii.

Zaleca się również, aby technologie objęte zasobem patentowym udostępniane były na tzw. warunkach FRAND. Oznacza to, iż warunki te muszą być uczciwe, niedyskryminujące, a zawierane umowy powinny być niewyłączne. Warto zaznaczyć, iż największe znaczenie wydaje się mieć zakaz dyskryminacji pomiędzy poszczególnymi licencjobiorcami, gdyż stosowanie różnych warunków udostępniania im technologii może prowadzić do eliminacji niektórych z nich z rynku.
Widać zatem korzyści wynikające z funkcjonowania zasobów patentowych – gromadzenie w jednym miejscu komplementarnych względem siebie technologii, zmniejszenie kosztów związanych z udzieleniem licencji i ułatwienie ich uiszczania, zminimalizowanie występowania sporów patentowych.

Z drugiej strony, należy pamiętać, iż zasoby patentowe są atrakcyjne dla producentów substytucyjnych rozwiązań technicznych. Mogą oni wykorzystywać tzw. patent pools jako zasłony dla stworzonego przez nich kartelu cenowego.
Zdarza się również, iż prowadzona przez podmiot odpowiedzialny za zasób patentowy polityka licencyjna skutkuje ograniczeniem lub wykluczeniem podmiotów konkurencyjnych z rynku, a nawet wpływa na stosunek do innowacyjności- zniechęca trzecie podmioty do działań.

Obowiązujące przepisy pomagają jednak skutecznie zapobiegać negatywnym praktykom i idącym za nimi zagrożeniom, a same zasoby patentowe wydają się dawać szansę na rozwój, przynajmniej bardziej skomplikowanych technologii.

autor zdjęcia: Jessica Duensing

Branża:

Innowacyjność

Powrót

Komentarze (0)4 + eighteen =