produkty

Intelektualna.pl

Powrót

Artykuł
29 07.2014
Artykuł
29.07.2014

Zmiana Klasyfikacji Nicejskiej

przez dr Monika A. Górska

Klasyfikacja Nicejska jest wykazem klas towarów i usług stworzonym na potrzeby rejestracji znaków towarowych. Znak towary rejestruje się bowiem dla wybranej klasy bądź wybranych klas towarów lub usług. Przykładowo, Klasa 1 obejmuje następujące towary: Produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa; żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym; nawozy do użyźniania gleby; środki do gaszenia ognia; preparaty do hartowania i lutowania metali; substancje chemiczne do konserwowania żywności; substancje garbujące; kleje (spoiwa) przeznaczone dla przemysłu. Natomiast Klasa 45 obejmuje następujące usługi: Usługi prawne, prywatne i społeczne usługi świadczone przez osoby trzecie w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób; usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia.

Dla ułatwienia kwalifikacji danego towaru bądź usługi do określonej klasy, Klasyfikacja nicejska zawiera tzw. alfabetyczny wykaz towarów i usług. Wskazuje on bardzo szczegółowo do jakiej klasy należy konkretny towar bądź konkretna usługa. Zatem w przypadku wątpliwości do jakiej klasy zaszeregować konkretny towar, można odwołać się do alfabetycznego wykazu towarów i usług.

W związku z rozwojem gospodarczym, klasyfikacja wymaga aktualizacji – niektóre towary wykreślono z danej klasy, niektóre towary bądź usługi dodano. Przykładowo, dotychczas Klasa 20 obejmowała: Meble, lustra, ramki obrazów; wyroby (nie ujęte w innych klasach) z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych. Alfabetyczny Wykaz Towarów i Usług precyzuje jakie konkretnie towary należą do Klasy 20. W Klasie 20 znajdziemy takie towary jak: kołatki do drzwi niemetalowe, leżaki czy poduszki. Po aktualizacji Klasyfikacji Nicejskiej do Klasy 20 należeć będą również „breloczki niemetalowe na klucze” [wg. nowej Klasyfikacji Nicejskiej – numer bazowy 200294 „rings, not of metal, for keys”]. W podaniu o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy będzie zatem można precyzyjnie wskazać, że określony znak towarowy będzie dotyczył breloczków niemetalowych na klucze.

Zmiany Klasyfikacji nicejskiej wejdą w życie 1 stycznia 2015 roku: Edycja 10, wersja 2015 (NCL(10-2015)) .

Więcej informacji: http://www.wipo.int/classifications/nice/en/news/2014/news_0003.html

Branża:

 

Powrót

Komentarze (0)18 + 17 =